Edukativna radionica o naknadama u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada održana je 28. studenoga u Županijskoj komori Split.

S obzirom na to da je u Hrvatskoj uspostavljen sustav za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, predavači iz Fonda šezdesetak su sudionika upoznali sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji, između ostaloga, propisuje obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnim kategorijama otpada, a o procedurama izlaska carinskog inspektora na teren govorio je predstavnik Područnog carinskog ureda Split.

Sudionici radionice istaknuli su da se primjena pratećih pravilnika u praksi za obveznike plaćanja naknada pokazala prilično zahtjevnom, te su predavači nizom praktičnih primjera nazočnima detaljno objasnili načine prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca te označavanja proizvoda koji se stavljaju na tržište.

Predstavnici Fonda naglasili su da su za sva potrebna dodatna razjašnjenja na raspolaganju poduzetnicima, a najbolji je način  postavljanje upita e-mailom obveznici@fzoeu.h