Vrijeme održavanja: 28.06.2016.

Objavljeno: 01. 06. 2016. , Ažurirano: 03. 07. 2016.

Hrvatska gospodarska komora realizacijom projekta prvi nacionalni katalog ruralnog turizma Hrvatske, u suradnji s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske, s osobitim zadovoljstvom ostaje jedan od nositelja nacionalne promocije ekoloških i tradicijskih proizvoda, sela, poljoprivrede, hrane, turizma te hrvatske kulture i baštine koje već dugi niz godina uspješno promovira projektima Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Kupujmo hrvatsko i Vrijedne ruke.

Razvoj cjelovite turisticke ponude koja promovira komplementarnost turističkih potencijala obale i kontinentalnih krajeva Hrvatske te bogatstvo i raznolikost kulturno-povijesne i prirodne baštine njezina prostora, poluga je za stvaranje raznovrsnije, sadržajnije i kvalitetnije integralne turisticke ponude ruralnog prostora na koji otpada 92 posto teritorija Republike Hrvatske i na kojem živi oko 40 posto njezina pučanstva.

Nastavimo li i dalje sustavno usmjeravati svoje snage na ulaganja u razvitak ruralnog turizma te u unapređenje obnove objekata i područja značajnih povijesnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti, ruralnih običaja i manifestacija kao i poticanje plasmana kvalitetnih autohtonih i tradicijskih proizvoda hrvatskog sela, stvorit ćemo veće mogućnosti zapošljavanja osoba različitih zanimanja i dobnih skupina koje žive i stvaraju za vlastiti život na ruralnom prostoru.

Sigurni smo da će ova prva nacionalna publikacija imati pozitivan učinak na pružatelje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu kao i druge poduzetnike u ruralnom turizmu Hrvatske, s obzirom na to će se katalogizacijom ponude po regijama dodatno potaknuti prodaja poljoprivrednih proizvoda na vlastitom pragu kao i umrežavanje poslovnih subjekata seoskog turizma te daljnje profiliranje proizvoda i usluga ruralnog turizma Hrvatske promocijom u zemlji i inozemstvu.