Vrijeme održavanja: 29.03.2017.

Objavljeno: 23. 03. 2017. , Ažurirano: 31. 03. 2017.

Županijska komora Karlovac i Zavod za unapređivanje zaštite na radu organizirali su 29. ožujka u ŽK Karlovac prezentaciju nacionalne kampanje STOP ozljedama na radu 2016. – 2018. kojoj je prisustvovalo više od dvadeset predstavnika članica iz Karlovačke županije.

Marina Borić, stručna savjetnica u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, ukratko je predstavila djelatnosti Zavoda te razloge i ciljeve ove kampanje.

Istaknuti su uočeni propusti kod poslodavaca, tendencija pada broja priznatih ozljeda na radu u razdoblju od 2010. do 2015. te dobrobiti od prevencije u podizanju svijesti o značaju sprečavanja rizika na radnim mjestima kao što su smanjivanje gubitaka uzrokovanih ozljedama i profesionalnim bolestima, kao i izostanaka s rada.

Predstavljeni su i interaktivni vodiči za analizu ozljeda na radu i izradu procjene rizika.