Vrijeme održavanja: 24.03.2017.

Objavljeno: 20. 03. 2017. , Ažurirano: 10. 04. 2017.

Direktorica Sektora za industriju i IT Tajana Kesić Šapić pozdravila je prisutne i predstavila mogućnosti online Kataloga hrvatskih proizvoda, kao i koristi koje tvrke imaju unošenjem proizvoda u taj Katalog koji bi trebao postati referenca za proizvode i usluge naručiteljima u sustavu javne nabave.

TajanaKesicSapic_800x533.JPG

Tajan Kesić Šapić; Izvor: HGK.

Poslovna tajnica Udruženja tekstilne i odjevne industrije HGK Jagoda Divić kazala je da je cilj ove edukacije predstaviti mogućnosti za tekstilnu i kožarskoprerađivačku industriju u podizanju konkurentnosti vlastitog proizvoda u globalnim lancima vrijednosti* te da je jedini mogući izlaz iz trenutne zahtjevne situacije za navedene industrije razvoj vlastitog poizvoda, ulaganje u tehnologiju te izvoz. Lohn-posao nije rješenje.

Mateo Ivanac iz Centra za industrijski razvoj (CIRAZ) predstavio je rad Centra, Inovacijsku mrežu za industriju i Inovacijsko vijeće za industriju. Predsjednik vijeća je ministar gospodarstva, a članovi su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo turizma, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za investicije i konkurentnost, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO, predstavnici sveučilišta, Hrvatska zajednica županija, HGK, Hrvatska udruga poslodavaca, Udruga Hrvatski izvoznici te predsjednici tematskih inovacijskih vijeća.

U dijalogu s predstavnicima sektora cilj je dublje strateško određenje sektora u skladu s ciljevima S3 strategije, strategije pametne specijalizacije.

CIRAZ također nudi osnovnu savjetničku potporu tvrtkama pri prijavi projektnih ideja na natječaje iz područja istraživanja, razvoja i inovacija.

JagodaDivic_800x533.JPG

Jagoda Divić; Izvor: HGK.

Vesna Torbarina iz Europske poduzetničke mreže (European Enterprise Network - EEN) pri HGK predstavila je EEN-ovu platformu za povezivanje poduzetnika i potporu internacionalizaciji poslovanja. Pozvala je tvrtke da se uključe i postave, odnosno ažuriraju svoje profile u EEN-ovoj platformi, čija se baza može pretraživati i bez upisa tvrtke u mrežu. A EEN unutar svoje mreže omogućuje i interne konzultacije te pomoć u pripremi međunarodnih projekata i pronalaženju partnera. U mreži je 600 organizacija iz različitih zemalja i sektora.

Svjetlana Bušić iz HAMAG-BICRO-a predstavila je dostupne financijske instrumente (ESIF jamstva, mikrokrediti i mali krediti), otvorene aktualne natječaje za bespovratne potpore te najavila okvirni plan raspisivanja natječaja (IRI natječaj, inovacije i kompetentnost MSP, natječaje za stjecanje certifikata i normi). Predstavila je i inovativne programe za potvrdu inovativnog koncepta, Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća - RAZUM te Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO.

Većina pitanja sudionika odnosila se na provedene natječaje odnosno na sporost i rigidnost posredničkih tijela pri obradi projektne dokumentacije.

Sanja Šimić iz HGK i Goran Tolić iz Alianza predstavili su kreditno osiguranje, proizvod koji osigurava potraživanje pri izvozu, a uključuje i montoring, odnosno kontrolu finacijske stabilnosti postojećih i novih kupaca. Predstavljeno je istraživanje HGK o zainteresiranosti za teme o edukaciji iz područja unaprjeđenja svakodnevne djelatnosti i povećanja konkurentnosti. Glavne su sugestije da treba osigurati povoljnije izvore financiranja, kontinuirane edukacije i bolju podršku mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima.

Prezentacije o osiguranju, o CIRAZ-u, EEN-u i programima HAMAG-BICRO-a održane na edukaciji možete pronaći u pratećim dokumentima na istoj ovoj stranici.

*Lanac vrijednosti je skup aktivnosti koje tvrtka, unutar specifične industrijske grane, poduzima da bi na tržište isporučila vrijedan proizvod ili uslugu. Koncept lanca vrijednosti prvi je opisao Michael Porter u svojoj knjizi Kompetitivna prednost - Postizanje i održavanje vrhunskog poslovanja iz 1985. godine.