Mobilni tim ŽK Rijeka posjetio društvo PK-Palfinger Kran d. o. o.

Mobilni tim Županijske komore Rijeka, koji su činili Zlatko Mičetić i Gabrijela Milin te voditeljica HBOR-ova Područnog ureda Vesna Bartolović Stančić, posjetio je tvrtku PK-Palfinger Kran d. o. o. u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, gdje su njegovi članovi razgovarali s direktorom Andrejem Rustjom.

PK se bavi proizvodnjom kamionskih nadogradnji i generalni je zastupnik vodećega svjetskog proizvođača hidrauličnih dizalica Palfinger za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju.

Zlatko Mičetić uvodno je predstavio HGK - Županijsku Komoru Rijeka, njenu viziju, misiju i strategiju za period 2017. - 2022. godine kojom se njeni proizvodi i usluge nastoje prilagoditi stvarnim potrebama gospodarstva. Ključna područja razvoja bit će informacije, edukacija, financiranje, tržište, promocija i zakonodavstvo. Predstavio je aktivnosti i usluge HGK; zastupanje interesa članica, djelovanje mobilnih timova, rad strukovnih skupina, organizaciju edukacija (seminara, konferencija, radionica), pružanje potpore razvoju poduzetništva, pružanje potpore u internacionalizaciji poslovanja pronalaskom novih tržišta i partnera, sudjelovanje na sajmovima, organizaciju B2B-susreta, informiranje o izvorima financiranja, zakonodavstvu, modul korištenja usluga poreznog savjetovanja itd.

Vesna Bartolović Stančić predstavila je kreditni program namijenjen financiranju pripreme proizvodnje za izvoz i naplatu izvoznih poslova i ostale HBOR-ove potpore namijenjene izvoznicima, s posebnim naglaskom na izdavanju ino-garancija – ponudbene garancije, za povrat avansa, dobro obavljanje posla i otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Predstavljena je i mogućnost izravnoga kreditiranja kupca u inozemstvu, a i informacija o povećanju postotka osiguranoga iznosa u slučaju osiguranja izvoznih potraživanja.

Budući da društvo kreće u investiciju gradnje hale i nabavke opreme ukupne vrijednosti od dva milijuna eura, a koju bi htjeli prijaviti na neki od EU natječaja, upoznala ih je s mogućnošću sufinanciranja projekta iz HBOR-ovih kreditnih sredstava.

PK d. o. o. mnogo truda ulaže u obrazovanje svojih kadrova, te tako kontinuirano provodi interne stručne edukacije kojima pridonosi razvoju na osobnoj razini pojedinog djelatnika i ukupnoj kvaliteti poslovanja.

Kao najveću poteškoću s kojom se društvo PK d. o. o. u svom poslovanju već dulje vrijeme susreće, direktor Rustja istaknuo je problem nedostatka kadrova, u domeni mehanike, mehatronike, hidraulike, elektrotehnike, zavarivanja. Riječ je o problemu kojem se u budućnosti nastoji pristupiti uvođenjem dualnog obrazovanja, za koje se HGK zalaže. To zahtijeva izmjene mnogih zakona, usklađenje upisnih kvota s potrebama tržišta rada, usklađenje sustava stipendiranja, iznalaženje načina i financijskih sredstava kako bi se poslodavcima pomoglo da usklade svoje potrebe s ponudom kadrova na tržištu rada.

Govoreći o inozemnim tržištima, Rustja je kao ključno naveo suradnju sa skandinavskim zemljama te je zainteresiran za pomoć HGK u internacionaliztaciji svoga poslovanja.

Kontakti

  • Gabrijela Milin Stručni suradnik Tel: + 385 51 209 172 Email: gmilin@hgk.hr