Međunarodni sajam Crofish od 18. do 20. studenoga u Poreču

Vrijeme održavanja: 18.11.2016. - 20.11.2016.
Cilj je sajma da se na jednomu mjestu omogući okupljanje i predstavljanje svih zainteresiranih gospodarskih subjekata iz djelatnosti ribarstva, marikulture i sportskog ribolova Republike Hrvatske i susjednih država.

Sajam ribarstva i ribarske opreme u Poreču nastavak je specijaliziranoga ribarskog sajma koji se dulji niz godina održavao u Umagu. Crofish je jedini takav događaj na području Republike Hrvatske.
Cilj je sajma da se na jednomu mjestu omogući okupljanje i predstavljanje svih zainteresiranih gospodarskih subjekata iz djelatnosti ribarstva, marikulture i sportskog ribolova Republike Hrvatske i susjednih država, a sve u ozračju međunarodne i međuregionalne suradnje kao važnog činitelja u razvoja morskog ribarstva i marikulture.

Tijekom održavanja Sajma planira se održati niz popratnih događaja, od kojih valja izdvojiti tribine, specijalizirana predavanja i susrete partnera ribara te aktivnosti približavanja proizvoda ribarstva turističkom tržištu i javnoj potrošnji u školama i vrtićima. Cilj je sajma jačanje pozicije ribarskih proizvoda u lokalnoj prehrani, uređenje tržišta ribarstva, izgradnja ribarske infrastrukture, unapređenje poslovne suradnje i pristupa ribarstvu, intenziviranje proizvodnje i izvoza te povećanje konkurentnosti ribara.

Na ovogodišnjem sajmu, na štandu Županijske komore Pula, predstavit će se IT tvrtka Divum j. d. o. o. i tvrtka za popravak plovila ALMI d. o. o.

 

Kontakti

  • Denis Hrelja Viši stručni suradnik Tel: +385 52 378 115 Email: dhrelja@hgk.hr