„Rad ICC-a Hrvatska se u prošloj godini intenzivirao, članstvo se povećalo i ostvarujemo pozitivne financijske rezultate, imamo devet novih članica, a s nekoliko smo trenutno u pregovorima. Raduje nas i porast broja stručnjaka kao članova komisija ICC-a koji tako mogu biti sukreatori globalnih standarda poslovanja i prenositi ih u hrvatsko gospodarstvo“, istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović otvarajući 2. sjednicu Skupštine ICC-a Hrvatska na kojoj je upravo on ponovno jednoglasno izabran za predsjednika ICC-a Hrvatska.

IMG_7395 800x533.jpg

Članovi ICC-a Hrvatska tijekom glasovanja na skupštini; Izvor: HGK.

„Cilj mi je doprinijeti daljnjem unaprjeđenju rada ICC-a Hrvatska i uvjeren sam da će pod mojim vodstvom biti ostvareni pozitivni rezultati - povećanje članstva i vidljivosti ICC-a Hrvatska, jačanje nacionalnih kapaciteta i ekspertize u međunarodnom poslovanju kako bismo se što bolje pozicionirali na međunarodnom tržištu te povećali izvoz i konkurentnost“, poručio je Burilović, zahvalivši se na reizboru.

Na sjednici Izvršnog odbora ICC-a Hrvatska održanoj netom prije skupštine imenovana su nova 23 člana komisija, a razriješeno ih je 9, što pokazuje veliki interes za rad tih tijela.

Jednoglasno je prihvaćeno i financijsko izvješće za 2017. godinu prema kojem je ICC Hrvatska ostvarila 52.000 kuna viška prihoda nad rashodima. Najveći dio čine prihodi od seminara i konferencija, zatim slijede prihodi od članarina i publikacija te sponzorstava.

Burilović 800x533.jpg

Predsjednik HGK Luka Burilović; Izvor: HGK.

Dobri rezultati rada ICC-a Hrvatska u 2017. godini očituju se i u povećanju članstva za 7,6 posto,  povećanju broja članova komisija ICC-a Hrvatska za 48,42 posto, intenziviranju rada hrvatskih članova komisija i svih aktivnosti Tajništva,  pozitivnim financijskim pokazateljima poslovanja i smanjenju godišnjeg doprinosa Središnjici ICC-a za 2017. godinu za 6.879 eura (38,4  posto) temeljem višegodišnjih napora Tajništva vezano uz kriterije i način obračuna godišnjih kvota nacionalnih odbora.

Glavna tajnica ICC-a Hrvatska Sunčanica Skupnjak Kapić se zahvalila svim aktivnim članovima. „Neki ciljevi za iduću godinu su već izvršeni, a mnogi su još pred nama“, naglasila je Skupnjak Kapić, dodavši kako se u 2018. godini planira nastavak uključivanja članova ICC-a Hrvatska u rad komisija ICC-a i intenziviranje njihovog sudjelovanja na sastancima u inozemstvu i lokalnim sastancima.

IMG_7399 800x450.jpg

Skupština ICC-a održana je u vijećnici HGK; Izvor: HGK.

„Pritom je važno u članstvo uključiti tvrtke iz najznačajnijih grana hrvatskog gospodarstva kako bi se dodatno ojačao utjecaj hrvatske poslovne zajednice na međunarodnoj razini. Početkom ožujka 2018. godine, u suradnji partnerima, predstavili smo i tiskano hrvatsko izdanje 'Vodiča ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju', a digitalno izdanje je dostupno na web stranici“, kazala je Skupnjak Kapić, uz napomenu da se mora dodatno intenzivirati suradnje unutar osnivača i rukovodstva ICC-a Hrvatska, također u svrhu dodatnog povećanja članstva.

ICC Hrvatska će sukladno interesima svojih članica i hrvatskog gospodarstva promicati službena stajališta ICC-a po raznim pitanjima međunarodne trgovine i provedbu pravila, kodeksa i smjernica ICC-a i zagovarati politike ICC-a nadležnim tijelima Vlade RH.