Objavljeno: 14. 06. 2018. , Ažurirano: 18. 02. 2019.


HGK – Županijska komora Rijeka partner je na projektu LO.PA.Z PLUS vrijednom 2.000.000,00 kuna

Riječkoj razvojnoj agenciji Porin d. o. o., s partnerima, za projektni prijedlog LO.PA.Z. PLUS na natječaju Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Projekt se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a razdoblje provedbe je od 14. svibnja 2018. godine do 14. studenoga 2020. godine.

Opći je cilj projekta pridonijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada, i to nezaposlenih, mlađih od 29 godina, žena, osoba od 50 godina i starijih, nacionalnih manjina te pripadnika ostalih ranjivih skupina. Projektom će biti obuhvaćeno 145 osoba ciljnih skupina.

Projektne aktivnosti ranjivih skupina uključuju (1) razvoj i provedbu programa osposobljavanja i usavršavanja, (2) motiviranje za aktivaciju i ulazak u svijet rada, (3) poticanje poduzetništva pružanjem potpore samozapošljavanju, (4) pružanje podrške nakon otvaranja poduzeća.

Projektni su partneri uz vodećeg partnera, Riječku razvojnu agenciju Porin d. o. o., Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka, Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Općina Viškovo te Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Rijeka.

Izvor: HGK