Kontaktne informacije Županijskih stožera civilne zaštite


Objavljeno: 17. 03. 2020. , Ažurirano: 27. 03. 2020.

Zagrebačka županija
Branko Herček
Email: b.hercek@zagrebacka-zupanija.hr
Damir Pilčik ( MUP )
E-mail: zagreb112@civilna-zastita.hr 

Krapinsko-zagorska županija
Anđelko Ferek - Jambrek, načelnik
Email: aferek©kzz.hr 
Županijski centar (049) 327 704
Email: krapina112@civilna-zastita.hr

Sisačko-moslavačka županija
Načelnik stožera Roman Rosavec
E-mail: roman.rosavec@smz.hr
Telefon: (044) 112
Kontakt osoba: Stjepan Miheličnik
Telefon: 044 510 069
E-mail: stjepan.mihelicnik@smz.hr
Zamjenik načelnika stožera Mijo Brlečić
E-mail: mijo.brlecic@sk.t-com.hr
Zamjenik načelnika stožera Željko Prpić
E-mail: zprpic@mup.hr

Karlovačka županija
Josip Ribar
Telefon: 098 928 3530
Email stozer.czkz@kazup.hr
Brojevi Stožera CZ gradova Karlovačke županije su sljedeći:
Karlovac: 099 265 5637
Duga Resa: 091 4793 182
Ozalj: 098 230 266 i 095 9007 424
Ogulin: 098 828 781
Slunj: 098 365 560 i 091 4793 200

Varaždinska županija
Načelnik stožera Robert Vugrin
Tel: 042 390 503
Fax: 042 390 578
E-mail: robert.vugrin@vzz.hr

Koprivničko-križevačka županija
Nemčićeva 5/1, Koprivnica
E-mail: upiti.korona@kckzz.hr
Načelnik stožera Ratimir Ljibić
Telefon: 048/658-204
Fax: 048/658-205
E-mail: ratimir.ljubic@kckzz.hr
Zamjenica načelnika Stožera: Melita Ivančić
Tel: 048 658-120
Fax: 048 622-584
E-mail: melita.ivancic@kckzz.hr


Bjelovarsko-bilogorska županija
Dalibor Jurina
Tel:043/221 934
E-mail: bjelovar112@civilna-zastita.hr

Primorsko-goranska županija
Adamićeva 10, Rijeka
Telefon +385 51 351 600
Telefax +385 51 212 948
Email info@pgz.hr

Ličko-senjska županija
Načelnik stožera Vice Nekić
Tel: 053/588-218
E-mail: kabinet.zupana@licko-senjska.hr
Email: stozer.cz@licko-senjska.hr

Virovitičko-podravska županija
Marijo Klement, načelnik
Mobitel 098 983 4995
Telefon (033) 112
Email marijo.klement@vpz.hr

Požeško – slavonska županija
načelnik Vedran Neferović
Telefon 034/290-209
mob  +38598362923
email uredzupana@pszupanija.hr 
Zamjenik načelnika Željko Jakopović
mob:0993625097
Glavni epidemijolog dr. Ante Vitalija
mob:0989829204
Email: pozega112@mup.hr 

Brodsko-posavska županija
Stjepan Bošnjaković, načelnik
Telefon 035 112
Email civilna.zastita@bpz.hr

Zadarska županija
Telefon 023 350-409 
Mail: stozercz@zadarska-zupanija.hr

Osječko-baranjska županija
Goran Ivanović, načelnik
Tel: (031) 221-508
E-mail: goran.ivanovic@obz.hr 

Šibensko-kninska županija
Telefon  (022) 112
Email: stozer.civilne.zastite@skz.hr

Vukovarsko-srijemska županija
Zdravko Kelić, načelnik
Telefon:  (032)112
E-mail: cz.vusz@vusz.hr

Splitsko-dalmatinska županija
Franetović Mate
Telefon 021 400 141
Telefon 021 400 142
Email mate.franetovic@dalmacija.hr
Email stozercz@dalmacija.hr

Istarska županija
Denis Stipanov, voditelj Službe civilne zaštite
Flanatička 29, Pula
tel. 052/352-122
fax 052/352-104
Email denis.stipanov@vziz.hr 

Info centar Stožera Istarske županije
Telefon 052/352 – 112
E-mail info.stozer@istra-istria.hr 

Dubrovačko-neretvanska županija
Joško Cebalo, načelnik
kontakt: Mato Tomljanović 
Telefon 020 331 355
Email stozer@dnz.hr

Međimurska županija
Alan Resman
Mobitel 099 529 8777
Email alan.resman@medjimurska-zupanija.hr