Kontaktne informacije županijskog, gradskih i općinskih stožera civilne zaštite Međimurske županije


Objavljeno: 27. 03. 2020. , Ažurirano: 03. 04. 2020.


S obzirom na to da je provedba i nadzor Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, sa Županijskih stožera civilne zaštite spuštena na lokalnu razinu, konkretno na gradske i općinske stožere civilne zaštite u nastavku dostavljamo kontakte svih stožera civilne zaštite Međimurske županije.

Županijski stožer civilne zaštite Međimurske županije

Načelnik Stožera civilne zaštite Josip Grivec 

Telefon: 040 374 020

Mobitel: 098 205 870

E-mail: josip.grivec@medjimurska-zupanija.hr

Alan Resman

Telefon: 040 374 254

Mobitel: 099 5298 777, 099 439 2529

E-mail: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr

Gradski stožeri civilne zaštite

ČAKOVEC    

Načelnik Stožera civilne zaštite Mario Medved

Mobitel: 099 5295 777

E-mail: civilna.zastita@cakovec.hr

MURSKO SREDIŠĆE          

Načelnik Stožera civilne zaštite Miljenko Cmrečak

Mobitel: 099 6597 771          

E-mail: grad-mursko-sredisce@ck.t-com.hr

PRELOG       

Načelnik Stožera civilne zaštite Zdravko Kvakan   

Mobitel: 098 426 558 

E-mail: zdravko.kvakan@leggetteurope.com

Općinski stožeri civilne zaštite

BELICA         

Načelnica Stožera civilne zaštite Marija Prekupec 

Mobitel: 098 553 170 

E-mail: opcina@belica.hr

DEKANOVEC

Načelnik Stožera civilne zaštite Vladimir Jambrošić

Mobitel: 098 246 041

E-mail: vladimir.jambrosic@gmail.com

DOMAŠINEC

Načelnik Stožera civilne zaštite Mario Tomašek

Mobitel: 098 9832 493          

E-mail: opcina-domasinec@ck.t-com.hr

DONJA DUBRAVA   

Načelnik Stožera civilne zaštite Vladimir Čituš        

Mobitel: 098 211 422 

E-mail: vladimir.citus@ck.t-com.hr

DONJI KRALJEVEC

Načelnik Stožera civilne zaštite Mladen Čavlek

Mobitel: 091 6323 175

E-mail: opcina-donja-dubrava@ck.htnet.hr

DONJI VIDOVEC

Načelnik Stožera civilne zaštite Jelena Dominić

Mobitel: 099 4417 777          

E-mail: opc.dvidovec@gmail.com

GORIČAN

Načelnica Stožera civilne zaštite      

Ines Bašnec  

Mobitel: 097 7601 593          

E-mail: zamjenica.opcina@gmail.com

GORNJI MIHALJEVEC

Načelnica Stožera civilne zaštite Jasenka Novak

Mobitel: 098 1990 005          

E-mail: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.hr

KOTORIBA   

Načelnik Stožera civilne zaštite Roberto Ujlaki       

Mobitel: 098 242 960 

E-mail: opcina@kotoriba.hr

MALA SUBOTICA    

Načelnik Stožera civilne zaštite Mladen Lacković  

Mobitel: 099 6060 636          

Email: lackovic.hls@gmail.com

NEDELIŠĆE 

Načelnik Stožera civilne zaštite Željko Kacun

Mobitel: 095 906 0021

E-mail: cz@nedelisce.hr

OREHOVICA

Načelnik Stožera civilne zaštite Kristijan Železnjak             

Mobitel: 095 8037 821

E-mail: o.orehovica@gmail.com

PODTUREN 

Načelnik Stožera civilne zaštite Vladimir Kodba

Mobitel: 098 260 035 

E-mail: stozercz.podturen@gmail.com; opcina@podturen.tcloud.hr

PRIBISLAVEC          

Načelnik Stožera civilne zaštite Krunoslav Kamenić

Mobitel: 098 261 075 

E-mail: kruno@pribislavec.hr

SELNICA       

Načelnik Stožera civilne zaštite Franjo Kutnjak

Mobitel: 098 355 151

E-mail: opcina.selnica@gmail.com

ŠENKOVEC  

Načelnik Stožera civilne zaštite Vladimir Novak

Mobitel: 098 9075 820          

E-mail: cz@senkovec.hr

STRAHONINEC       

Načelnik Stožera civilne zaštite Josip Šipek

Mobitel: 099 5333 090          

E-mail: info@strahoninec.hr

ŠTRIGOVA   

Načelnik Stožera civilne zaštite Damir Kovačić      

Mobitel: 098 636 730 

E-mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr

SVETA MARIJA        

Načelnik Stožera civilne zaštite Ivica Kočiš             

Mobitel: 091 3203 267          

E-mail: opcina@svetamarija.hr

SVETI JURAJ NA BREGU   

Načelnik Stožera civilne zaštite Damir Novak         

Mobitel: 099 205 6112          

E-mail: damir.novak3@gmail.com

SVETI MARTIN NA MURI    

Načelnik Stožera civilne zaštite Martin Srša

Mobitel: 098 9359 198          

E-mail: opcina.svmartin@gmail.com

VRATIŠINEC

Načelnik Stožera civilne zaštite Milena Granatir                 

Mobitel: 098 493 041 

E-mail: opcinavratisinec@gmail.com