Kontaktne informacije županijskog, gradskih i općinskih stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije


Objavljeno: 20. 04. 2020. , Ažurirano: 18. 12. 2020.


S obzirom na to da je provedba i nadzor Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, sa Županijskih stožera civilne zaštite spuštena na lokalnu razinu, konkretno na gradske i općinske stožere civilne zaštite u nastavku dostavljamo kontakte svih stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije.

ŽUPANIJSKI STOŽER LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Načelnik stožera Vice Nekić

Kontakt: 053/588-204 ; 053/588-203

E-mail: kabinet.zupana@licko-senjska.hr, stozer.cz@licko-senjska.hr     

Gradski stožeri civilne zaštite

GRAD GOSPIĆ

Kontakt: 053/572 025053/658 141

E-mail: stozer.civilne.zastite@gospic.hr

GRAD SENJ

Kontakt: 053/881 162

E-mail: ines.zarkovic@senj.hr

GRAD OTOČAC

Kontakt: 053/771 176053/617 955

E-mail: grad-otocac@gs.t-com.hr

GRAD NOVALJA

Kontakt: 053/661 080

E-mail: ured.gradonacelnika@novalja.hr

Općinski stožeri civilne zaštite

OPĆINA UDBINA

Kontakt: 053/778 071

E-mail: seucekj@gmail.com

OPĆINA DONJI LAPAC

Kontakt: 053/765 037, 053/765 309

E-mail: opcina-donji-lapac@gs.t-com.hr

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

Kontakt: 053/776 018

E-mail: civilnazastita@plitvicka-jezera.hr

OPĆINA KARLOBAG

Kontakt: 053/694 460

E-mail: boris.smojver@karlobag.hr

OPĆINA LOVINAC

Kontakt: 053/681 005

E-mail: andrija.ostovic@hotmail.com

OPĆINA VRHOVINE

Kontakt: 053/775 010

E-mail: renato@vrhovine.hr

OPĆINA BRINJE

Kontakt: 053/701 260

E-mail: ured-nacelnika@brinje.hr

OPĆINA PERUŠIĆ

Kontakt: 053/679 188

E-mail: mkurtes@gmail.com