Kontaktne informacije županijskog, gradskih i općinskih stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije


Objavljeno: 27. 04. 2020. , Ažurirano: 21. 10. 2021.


S obzirom na to da je provedba i nadzor Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, sa Županijskih stožera civilne zaštite spuštena na lokalnu razinu, konkretno na gradske i općinske stožere civilne zaštite u nastavku dostavljamo kontakte svih stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije.

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije

Načelnik Stožera civilne zaštite Ratimir Ljubić 

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Zvonimir Habijan      

Tel: +385 48 658 120

E-mail: upiti.korona@kckzz.hr; info@kckzz.hr

 

 

Gradski stožeri civilne zaštite

GRAD KOPRIVNICA

Načelnica Stožera civilne zaštite Ksenija Ostriž

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Dario Jembrek

Tel: +385 48 279 550

E-mail: koronavirus@koprivnica.hr; pisarnica@koprivnica.hr

 


GRAD KRIŽEVCI     

Načelnik Stožera civilne zaštite Mario Martinčević 

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Marko Katanović

Tel: +385 48 681 411

E-mail: stozercz@krizevci.hr

 


GRAD ĐURĐEVAC

Načelnik Stožera civilne zaštite Kristina Benko Markovica

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Matija Markešić

Tel: +385 048 811 052

E-mail: grad@djurdjevac.hr

 


OPĆINA DRNJE

Načelnik Stožera civilne zaštite Barbara Kovač Šomoci

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Goran Kolarek

Tel: +385 (0)48 831 405

Email: opcina@drnje.hr

OPĆINA ĐELEKOVEC

Načelnik Stožera civilne zaštite Štefica Sirutka

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Marijan Posavec

Tel: +385 48 834 020

E-mail: opcina.djelekovec@kc.t-com.hr

OPĆINA FERDINANDOVAC

Načelnik Stožera civilne zaštite Marijanka Đođ

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Branko Lanščak

Tel: +385 48 817 202

E-mail: nacelnik.ferdinandovac@gmail.com

OPĆINA GOLA

Načelnik Stožera civilne zaštite Marijan Vedriš

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Marko Horvat

Tel: +385 48 48 833 065

E-mail: opcina-gola@kc.t-com.hr

OPĆINA GORNJA RIJEKA

Načelnik Stožera civilne zaštite Stjepan Borjan

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Vesna Nemčić

Tel: +385 48 855 021

E-mail: opcina-gornja-rijeka@kc.t-com.hr

OPĆINA HLEBINE

Načelnik Stožera civilne zaštite Andjelko Belec

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Zvonko Trtanj

Tel: +385 836 139

E-mail: opcinahlebine@gmail.com

OPĆINA KALINOVAC

Načelnik Stožera civilne zaštite Danijel Moslavac

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Mladen Orešić

Tel: +385 48 883 006

E-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

OPĆINA KALNIK

Načelnik Stožera civilne zaštite Mario Filipašić

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Igor Tomić

Tel: +385 48 857 249

E-mail: opcina-kalnik@kalnik.hr

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

Načelnik Stožera civilne zaštite Ivan Čupen

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Antun Karas

Tel: +385 48 816 066

E-mail: opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

Načelnik Stožera civilne zaštite Stjepan Sršek

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Darko Sobota

Tel: +385 48 830 420

E-mail: opcina.koprivnicki.bregi@kc.t-com.hr

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

Načelnik Stožera civilne zaštite Ivana Čoklica

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Mihael Sremec

Tel: +385 48 638 100

E-mail: opcina@koprivnicki-ivanec.hr

OPĆINA LEGRAD

Načelnica Stožera civilne zaštite Snježana Kuzmić

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Vladimir Piškor

Tel: +385 48 835 051

E-mail: opcina-legrad@kc.t-com.hr

OPĆINA MOLVE

Načelnik Stožera civilne zaštite Martin Tuba

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Zdravko Tuba

Tel: +385 48 892 024

E-mail: opcina-molve@kc.t-com.hr

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

Načelnik Stožera civilne zaštite Lidija Peroš

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Mladen Levak

Tel: +385 48 832 133

E-mail: info@novigrad-podravski.hr

OPĆINA NOVO VIRJE

Načelnik Stožera civilne zaštite Katarina Kozarić-Šabarić 

Tel: +385 48 810 089

E-mail: opcina-novo-virje@kc.t-com.hr

OPĆINA PETERANEC

Načelnik Stožera civilne zaštite Darko Palaš

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Mario Gaži

Tel: +385 48 636 289

E-mail: nacelnik@peteranec.hr

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

Načelnik Stožera civilne zaštite Mladen Sitek

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Vladimir Tudić

Tel: +385 48 48 819 007

E-mail: info@podravske-sesvete.hr

OPĆINA RASINJA

Načelnik Stožera civilne zaštite Marijan Hadelan

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Zvonimir Fajfarić

Tel:+385 48 837 360

E-mail: info@rasinja.hr

OPĆINA SOKOLOVAC

Načelnik Stožera civilne zaštite Tihomir Jandroković

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Darko Pehnec

Tel: +385 48 838 315

E-mail: pisarnica@sokolovac.hr

OPĆINA SV. IVAN ŽABNO

Načelnik Stožera civilne zaštite Mirko Čusek

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Željko Škrinjar

Tel: +385 48 211 018

E-mail: redarstvo@osiz.hr

OPĆINA SV. PETAR OREHOVEC

Načelnik Stožera civilne zaštite Dragutin Hendelja

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Dragutin Matus

Tel: +385 48 856 141

E-mail: opcina-orehovec@kc.t-com.hr

OPĆINA VIRJE

Načelnik Stožera civilne zaštite Davor Čižmešinkin

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Mladen Mesarov

Tel: +385 48 897 680

E-mail: opcina@virje.hr