Objavljeno: 18. 10. 2018. , Ažurirano: 19. 10. 2018.

Pozdravnim riječima prisutnima se obratio predstojnik Ureda predsjednika HGK Mladen Komšić, a sjednicom je predsjedavao predsjednik ŽK Šibenik Ivan Soža.
Ranije oformljeno izborno tijelo u mandatu 2018. – 2022. izabralo je članove Gospodarskog vijeća:

 1. Ivan Soža, NCP Grupa d.o.o. Šibenik
 2. Jakov Terzanović, Podi Šibenik d.o.o. Šibenik
 3. Dejan Vapski, Knauf d.o.o. Kosovo Knin
 4. Davor Škugor, Luka Šibenik d.o.o. Šibenik
 5. Tedi Slamić, Djelo d.o.o. Ljubostinje Unešić
 6.  Ivica Barišić, Girk-Kalun d.d. Drniš
 7. Novica Ljubičić, Zeleni grad Šibenik d.o.o. Šibenik
 8. Mate Burić, Miab d.o.o. Šibenik
 9. Šime Bukić, Impol TLM d.o.o. Šibenik
 10. Nikica Bujas, Elektrolux građenje d.o.o. Šibenik
 11. Josip Dičak, Drnišplast d.d. Drniš
 12. Darko Bastić, Olympia Vodice d.d. Vodice
 13. Jure Mula, Laguna trade d.o.o. Rogoznica
 14. Igor Gulan, Geodezija d.o.o. Šibenik
 15. Damir Lasan, Vinoplod-Vinarija d.d. Šibenik
 16. Anita Antić, Dalmare d.o.o. Šibenik
 17. Jadranko Kozina, Naprijed d.o.o. Šibenik

U uvodnom dijelu Ivan Soža je izvijestio nazočne o radu ŽK Šibenik u prethodnom mandatnom razdoblju u kojem je održano ukupno 15 sjednica Gospodarskog vijeća, a 11 je trgovačkih društava dobilo priznanje Zlatna plaketa za uspješno poslovanje i jedno Kristalnu plaketu. Održalo se 37 tečaja, seminara i radionica za edukaciju gospodarstvenika koje je pohađalo 1237 sudionika. Organizirano je 10 susreta poslovnih delegacija s gospodarstvenicima u zemlji i inozemstvu. Održani su susreti s veleposlanicima Indije, Južnoafričke Republike, Albanije, Republike Indonezije, Slovenije te gospodarstvenicima iz Kine, Beča i Tirane. ŽK Šibenik je za svoje članice organizirao nastupe na 13 sajmova i promocija na kojima su izlagala 544 izlagača te kao suorganizator sudjelovao na 65 poslovnih aktivnosti i manifestacija. ŽK Šibenik vodi Udruženje pružatelja usluga na plovilima – charter Hrvatske gospodarske komore i aktivno sudjeluje u radu Udruženja hrvatskih marina HGK. U proteklom je razdoblju Županijska komora Šibenik u sklopu svojih redovnih aktivnosti surađivala i s brojnim vanjskim institucijama i bila članicom brojnih povjerenstava i radnih grupa.

U nastavku sjednice za predsjednika Gospodarskog vijeća Županijske komore Šibenik jednoglasno je izabran Ivan Soža (predsjednik ŽK Šibenik), a za zamjenika predsjednika Jakov Terzanović, direktor tvrtke Podi Šibenik d.o.o.