U okviru sustava Hrvatske gospodarske komore Komora Zagreb svojom djelatnošću obuhvaća gospodarstvo dviju županija - Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a to je područje na kojem se odvija između 40 i 50 posto ukupne gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Slijedom potreba svojih članica, njih oko 43 tisuće, Komora Zagreb kontinuirano radi na unapređenju kvalitete i kvantitete usluga, a cilj joj je jačati poslovno partnerstvo i promicati interese gospodarskih subjekata u pogledu traženja najboljih razvojnih rješenja na planu poslovnog povezivanja, regionalne i međunarodne suradnje. Jedna od njezinih prioritetnih zadaća je poticanje svih oblika poduzetništva, investicija, izvoza, efikasnog korištenja domaćih resursa te bržeg zapošljavanja, a sve su to i bitne pretpostavke gospodarskoga razvoja.

Osnovno načelo i težište rada Komore Zagreb je na vezama sa članicama i promoviranju njihovih interesa kroz različite oblike djelovanja, kao što su: aktivnosti putem Gospodarskoga vijeća Komore Zagreb; rad kroz strukovna vijeća i skupine Komore Zagreb, kao i kroz  strukovna udruženja i zajednice HGK-a; suradnja s lokalnom i regionalnom samoupravom odnosno s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom, vezano uz razvojne projekte i međunarodnu promidžbu; suradnja s hrvatskom Vladom i državnom administracijom, putem HGK-a ili izravnim kontaktima; međuinstitucionalna suradnja te ostali oblici djelovanja, vezani uz pružanje usluga članicama Komore i ispunjavanje njezinih zadaća na planu promocije gospodarstva, informiranja i provedbe edukativnih programa te ostvarivanja  savjetodavne uloge.

Komora Zagreb, u okviru svojih nadležnosti, članicama pruža spektar usluga, samostalno i kroz suradnju sa središnjom institucijom, koje obuhvaćaju: promociju gospodarstva u zemlji i svijetu; organizaciju poslovnih susreta domaćih i stranih gospodarstvenika u Zagrebu i inozemstvu, kao i organizaciju nastupa na inozemnim i tuzemnim sajmovima; aktivnosti vezane uz unapređivanje kvalitete poslovanja; provedbu edukativnih programa za članice; promidžbene publikacije; baze podataka; servisne informacije i druge aktivnosti. Od javnih usluga u njezinoj nadležnosti, sukladno teritorijalnom ustroju, su: izdavanje dozvola za obavljanje međunarodnog cestovnog teretnog prijevoza; izdavanje dozvola za obavljanje linijskog prijevoza; usklađivanje županijskih voznih redova. Također, Komora Zagreb je uključena i u više regionalnih i europskih projekata usmjerenih na jačanje lokalnog i ukupnog hrvatskog gospodarstva te podizanja njegove konkurentnosti.