Trgovina je važna gospodarska djelatnost koju možemo definirati kao ukupnost svih oblika trgovačkih aktivnosti, od nabave robe kod proizvođača do isporuke robe krajnjem potrošaču.
Trgovina ima veliku važnost u gospodarstvu Grada Zagreba jer u trgovini posluje 9.925 subjekata što čini 26,79 % ukupnih gospodarskih subjekata u Gradu Zagrebu, zapošljava  93.118 radnika što je 26,66 % ukupnog broja zaposlenih u Gradu Zagrebu. Po ukupnom prihodu prema godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu trgovina Grada Zagreba sudjeluje sa 39,52 % u ukupnom gospodarstvu Grada Zagreba.
U Zagrebačkoj županiji u trgovini posluje 1.915 poslovnih subjekata odnosno 29,06 % ukupnih subjekata u gospodarstvu Zagrebačke županije, a zaposleno je 14.184 radnika što čini 29,75 % ukupnog broja zaposlenih u Zagrebačkoj županiji. Po ukupnom prihodu prema godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu trgovina Zagrebačke županije sudjeluje sa  49,51 % u ukupnom gospodarstvu Zagrebačke županije.
 
Najznačajnija trgovačka poduzeća po ukupnom prihodu u 2015. godini koja su registrirana na području Komore Zagreb su: KONZUM d.d., PETROL d.o.o., LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., KAUFLAND HRVATSKA k.d., CRODUX DERIVAT DVA d.o.o., ORBICO d.o.o., TISAK d.d., SPAR HRVATSKA d.o.o., MEDIKA d.d., PHILIP MORRIS ZAGREB d.o.o.
Od značajnijih maloprodajnih lanaca na području Komore Zagreb djeluju KONZUM d.d., LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., KAUFLAND HRVATSKA k.d., SPAR HRVATSKA d.o.o., BILLA d.o.o., NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o.
Također u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji posluju mnogi trgovački centri: MERCATONE TRGOVAČKI CENTAR – EMMEZETA, KING CROSS JANKOMIR d.o.o., CITY CENTER ONE, AVENUE MALL,  GARDEN MALL WESTGATE shopping City, ARENA CENTAR - trgovačko – zabavni centar, CVJETNI- HOTO GRUPA d.o.o., IMPORTANNE CENTAR d.o.o., IMPORTANNE GALLERIA d.o.o., CENTAR Kaptol d.o.o., LESNINA H d.o.o., IKEA HRVATSKA d.o.o., POINT SHOPPING CENTER.
 
U Odsjeku za trgovinu dana 19. lipnja 2015. godine osnovana je Strukovna skupina poslovanja nekretninama HGK-Komore Zagreb koja obuhvaća sva trgovačka društva koja se bave poslovanjem nekretninama na području Komore Zagreb, a to su sva trgovačka društva registrirana u području L68 po NKD2007.
U radu Strukovne skupine sudjeluju sva trgovačka društva s područja Komore Zagreb koja su upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina, a trenutno se u Registru nalazi 284 subjekta s područja Komore Zagreb, od toga ih je u Gradu Zagrebu 251, a u Zagrebačkoj županiji 33. Udio posrednika u prometu nekretnina Komore Zagreb upisanih u Registar u odnosu na Republiku Hrvatsku iznosi 32,6 %.
Predsjednica strukovne skupine poslovanja nekretninama HGK Komore Zagreb je: Lana Mihaljinac Knežević, direktorica ZAGREB-WEST d.o.o.
Dopredsjednice: Dajana Furgala Šuper, direktorica ORBIT NEKRETNINE d.o.o. i Ivana Čikić, direktorica DOM EKSPERT d.o.o.