Strukovna skupina poslovanja nekretninama Komore Zagreb osnovana je 20. svibnja 2015. godine, a okuplja tvrtke iz nekretninskog sektora s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Svoj rad temelji na suradnji s krovnim Udruženjem poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i njegovim Vijećem kao predstavničkim tijelom u koje ulazi i vodstvo Strukovne skupine poslovanja nekretninama Komore Zagreb. Osnivanje ove Strukovne skupine inicirale su same tvrtke koje se bave prometom nekretninama i koje su ocijenile da postoje zajednička pitanja i zajednički interesi, uz moguć bolji pristup njihovom rješavanju kroz strukovnu povezanost. U središte aktivnosti stavljena je kampanja jačanja imidža struke; bolja komunikacija među agencijama; kontinuirano poslovno usavršavanje agenata koji se bave posredovanjem u prometu nekretninama, pri čemu uvjet treba biti položen stručni ispit; predlaganje rješenja u interesu za struku kroz prateću zakonsku regulativu; suradnja s resornim institucijama lokalne i regionalne samouprave kroz inicijative u pogledu profesionalizma struke, primjerice, bržeg pristupa gruntovnicama itd.. Program rada nadograđivat će se sukladno aktualnim kretanjima u toj djelatnosti, uočenim problemima i interesima struke.

  • Predsjednica: Lana Mihaljinac Knežević, Predsjednica Zagreb West d.o.o.
  • Dopredsjednica: Lada Košuta Vukić, PBZ - nekretnine d.o.o. 
  • Dopredsjednici: Tomislav Gregurić, Renova nekretnine d.o.o., Filip Vukelić, Bonus nekretnine d.o.o. i Davor Drvar, Arhitektura Drvar d.o.o.