Strukovna skupina cestovnog teretnog prometa Komore Zagreb osnovana je 2. travnja 2004. godine, a djeluje kao dio Udruženja cestovnog prometa Hrvatske gospodarske komore. Strukovna skupina cestovnog teretnog prometa Komore Zagreb okuplja prijevoznike iz tog sektora na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Naglasak u radu stavila je na daljnji razvitak te djelatnosti, posebice njezino reguliranje kroz prateće zakone: Zakon o cestovnom prometu i Zakon o sigurnosti u prometu. U pogledu toga, Strukovna skupina cestovnog teretnog prometa, putem resornog Udruženja pri HGK-u, a temeljem iskustava iz gospodarske prakse, želi utjecati na donošenje zakonske regulative, dajući primjedbe i prijedloge resornom ministarstvu u fazi izrade pratećih zakona.Osnovne zadaće te strukovne skupine koje proizlaze iz programa njezinog rada su: unaprjeđenje kvalitete ukupnog voznog parka; daljnje prilagođavanje obrazovnog sustava potrebama prijevozničkog sektora; reguliranje licenciranja novih prijevoznika; rješavanje pitanja nelojalne konkurencije; usklađivanje poslovanja s Kodeksom, te druge zadaće temeljene na aktualnoj problematici struke. 

  •  Predsjednik: Anton Kolak, Koltrans d.o.o. 
  •  Zamjenik predsjednika: Darko Vukadinović, La log d.o.o.