Osnovne aktivnosti Odsjeka za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Komore Zagreb vezane su za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije i to:
 
- praćenje stanja u području financijskog tržišta i tržišta kapitala,
- pružanje različitih informacija iz područja bankarstva i osiguranja, uključujući adresare financijskih institucija,
- praćenje i analize osnovnih makroekonomskih pokazatelja te ukupne društveno-ekonomske situacije,
- praćenje zakonske regulative,
- zastupanje, usklađivanje, zaštita i promocija zajedničkih interesa članica,
- pružanje statističkih informacija o uvozu i izvozu,
- iniciranje i praćenje realizacije pojedinih projekata od interesa za članice.
 
Odsjek kao jedan od osnovnih zadataka ima i pružanje odgovora na upite vezane uz poslovno-informacijski servis HGK Registar poslovnih subjekata
 
Na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku Odsjek također izrađuje statistička izvješća prema podacima o izvozu ili uvozu proizvoda i to po određenim šiframa Carinske tarife, zemljama namjene i slično.
 
Odsjek također priprema i daje specifične informacije koje se izrađuju u suradnji sa sektorima i odjelima u Središnjici HGK te vanjskim institucijama te sudjeluje u organiziranju stručnih savjetovanja i seminara u okviru područja svojeg djelovanja u Komori Zagreb.