HGK-Komora Zagreb je institucija čija je osnovna zadaća pružiti kvalitetne usluge gospodarstvu Grada Zagreba i Zagrebačke županije, promicati i štititi interese članica te biti poveznica s domaćim i stranim poslovnim subjektima. Temeljeći svoj rad na partnerstvu sa članicama te lokalnom, regionalnom i državnom administracijom, Komora Zagreb otvorena je za sve inicijative gospodarstva, posebice one vezane uz tehnološki napredak, unapređenje proizvodnje, povećanje izvozne konkurentnosti i otvaranje novih radnih mjesta, a sa zajedničkim ciljem gospodarskoga rasta determiniranog efikasnošću i zaposlenošću kao dvjema bitnim komponentama, i u konačnici, daljnjeg gospodarskog razvoja. U tom smislu, njezinim članicama na raspolaganju su servisi Komore putem kojih su dostupne relevantne informacije s područja hrvatske i gospodarske legislative Europske unije, globalnog tržišta, aktualnih investicijskih projekata i mogućeg poslovnog povezivanja.
Hrvatska je malo tržište, pa s te pozicije Komora Zagreb nastoji proširiti kontakte s komorama i tvrtkama u inozemstvu, pratiti interese gospodarstvenika tog područja te organizirati poslovne susrete u zemlji i inozemstvu, kao i nastupe na pojedinim sajmovima, posebice sajmovima podugovaranja koji otvaraju mogućnost hrvatskim tvrtkama da budu partneri pojedinim velikim koncernima, a dobra iskustva u tom pogledu postoje, primjerice, u automobilskoj i elektronskoj industriji te IT sektoru. Kroz suradnju s Hrvatskom gospodarskom komorom, Komora Zagreb zalaže se za uravnoteženu robnu razmjenu s razvijenim ekonomijama, a pri tome se ističe važnost hrvatske gospodarske diplomacije, te zajedničkih aktivnosti gospodarskih i državnih institucija i poduzetnika na promidžbi naše zemlje i njezinoga gospodarstva u svijetu. Na području daljnjega gospodarskog razvitka Komora Zagreb  naglašava i važnost novih tehnologija, inovacija, povezivanja znanosti i industrije te bržeg usvajanja europskih standarda proizvodnje, kao pretpostavke za postizanje konkurentnosti na globalnom tržištu. Između ostalog, zalaže se i za jačanje društvene i socijalne odgovornosti korporativnog sektora, jer iskustva razvijenih potvrđuju da ugled kompanija ne ovisi samo o profit, već i o stupnju njihove uključenosti u razvoj lokalne sredine i društva općenito. Stoga je na razini Hrvatske gospodarske komore donesen Kodeks etike u poslovanju, a pristup je otvoren za sve zainteresirane kompanije. Inače, sve aktivnosti provode se, pak, u skladu sa standardima kvalitete ISO 9001, a taj certifikat Komora Zagreb posjeduje od 2005. godine.