Međunarodna aktivnost Komore Zagreb provodi se u okviru međukomorske suradnje s komorama glavnih gradova i onima čija su gospodarstva kompatibilna zagrebačkom te sukladno interesu članica za tržišta određenih zemalja. U tom pogledu, kroz mrežu europskih i svjetskih komora i drugih institucija, Komora Zagreb uspostavlja prve kontakte koji rezultiraju i razmjenom izaslanstava, kao pretpostavkom za uspostavljanje ili daljnji razvoj poslovne suradnje.

S ciljem unapređivanja ili uspostavljanja novih poslovnih veza, razmjene informacija i dogovaranja konkretnih poslova Komora Zagreb organizira poslovne susrete s inozemnim gospodarstvenicima u Zagrebu i posjete gospodarskih izaslanstava stranim komorama, kako bi se postigao što bolji učinak za zagrebačko i hrvatsko gospodarstvo u cjelini te dobila veća mogućnost povezivanja s poslovnim partnerima iz zemalja u okruženju, na razini Europske unije i globalnog tržišta. U okviru poslovnih foruma redovito se organiziraju i individualni razgovori predstavnika stranih i domaćih tvrtki, a prema iskazanom interesu za suradnjom. Naglasak je stavljen i na organiziranje nastupa tvrtki s područja Komore Zagreb na međunarodnim sajmovima i gospodarskim izložbama, stručnim skupovima i konferencijama od interesa za članice, te na drugim gospodarskim manifestacijama, a sa svrhom daljnjeg razvitka vanjskotrgovinske razmjene hrvatskoga gospodarstva sa svijetom i plasmana hrvatskih proizvoda na stranim tržištima. Također, u okviru sustava Hrvatske gospodarske komore, Komora Zagreb pojavljuje se i kao organizator nastupa hrvatskoga gospodarstva na međunarodnim sajmovima, a svoje članice redovito informira i o mogućnostima nastupa na sajmovima u organizaciji središnje institucije ili drugih županijskih komora. Na planu međunarodnih aktivnosti Komora Zagreb surađuje i s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom, posebice kroz programe koji oni nude potencijalnim ulagačima, polazeći pri tome od komplementarnosti prostora i gospodarskih aktivnosti Grada i Županije. U okviru toga kontinuirano potiče proizvodnu suradnju kroz industrijsku kooperaciju te razmjenu kvalitetnijih roba višeg stupnja prerade, kao i zajedničke nastupe na tržištima trećih zemalja. Temeljem međukomorske i suradnje s resornim tuzemnim i inozemnim institucijama Komora Zagreb je na međunarodnom planu uključena i u više regionalnih i europskih projekata, s ciljem institucionalnog jačanja poslovne potpore poduzetnicima i unapređenja poslovnog okruženja.