Odsjek za industriju Komore Zagreb zastupa interese tvrtki s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije registriranih u prerađivačkoj industriji (osim onih iz prehrambene i drvoprerađivačke industrije), tvrtki iz djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, zatim iz djelatnosti J58 Izdavačka djelatnost i J 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te iz djelatnosti D35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, što obuhvaća oko 4.700 članica, odnosno oko 11 % gospodarskih subjekata s područja koje pokriva Komora Zagreb. Te tvrtke upošljavaju oko 18 % svih zaposlenih iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Na državnoj razini, tvrtke iz navedenih djelatnosti s područja Komore Zagreb čine oko 42 % tvrtki u istim djelatnostima u Republici Hrvatskoj, dok njihov udio u zaposlenosti RH u navedenim djelatnostima iznosi oko 39 %. Sama prerađivačka industrija s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije ostvaruje oko 20 % ukupnog prihoda ovih dviju županija zajedno.