Predsjednik Vijeća/President of the Council:

Marko Marić, izvršni direktor za zapadnu Europu i prekomorska tržišta Podravke d.d./ Executive Director, Western Europe & Overseas, Podravka d.d. (Email: marko.maric@podravka.hr)

Zamjenice predsjednika/Vice Presidents:

Anamaria Hauptfeld Schweitzer, članica Uprave u Katarina-line d.o.o./Member of the Management Board in Katarina-line d.o.o. (Email: anamaria@katarina-line.hr)

Tatjana Kukavica, specijalistica za prodaju u Končar-mjernim transformatorima d.d./Sales Specialist in Končar-Instrument transformers Inc. (Email: tatjana.kukavica@koncar-mjt.hr)

Članovi Izvršnog odbora/Members of the Executive Board:

Dario Marenić, predsjednik Uprave Elda d.o.o./CEO of Elda d.o.o. (Email: dario@elda.hr)

Eugene Brcic Jones, direktor Venatus Jones d.o.o./Director of Venatus Jones d.o.o. (Email: venatusjones@gmail.com)

Poslovna tajnica/Business Secretary:

Davorka Car, viša stručna suradnica u Odsjeku za međunarodne poslove HGK - Komore Zagreb/ Senior Associate at the International Affairs Department of the Croatian Chamber of Economy – Zagreb Chamber (Email: croaus@hgk.hr)