Odsjek za graditeljstvo i kom. gospodarstvo zastupa interese  tvrtki s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije registriranih u djelatnosti F graditeljstvo; M7111 arhitektonske djelatnosti; E opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom; N81 usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada, djelatnosti uređenja i održavanja krajolika,  N 80 zaštitne i istražne djelatnosti, odnosno prateće industrije iz segmenta održive   gradnje.
 
U djelatnosti  M7111 arhitektonske djelatnosti u Hrvatskoj je u 2015.g. bilo aktivnih  1074 tvrtki od čega je 854 (79,51%) tvrtki predalo završni račun.  Od 854 tvrtki na nivou RH koje su predale završni račun  418  (48,94%) ih se odnosi na tvrtke iz arhitektonske djelatnosti sa područja HGK KZ. Inače je na području KZ u 2015.g.  bilo ukupno aktivnih  511 tvrtka iz arhitektonskih djelatnosti što iznosi 47,59% ukupno svih aktivnih tvrtki iz arhitektonskih djelatnosti na nivou RH.
 
U djelatnosti E opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj u  2015.g. zabilježeno je 1064 aktivnih tvrtki od čega je 777 (73,02%) predalo završni račun. Od toga je je 174 tvrtki (22,39%) predalo završni račun sa područja KZ. Inače na području KZ u 2015.g. bilo je ukupno aktivnih 284 tvrtki iz djelatnosti E  što iznosi 26,69% svih tvrtki iz djelatnosti E na nivou RH.
 
U djelatnosti  N81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada, te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  u Hrvatskoj je u 2015.g. bilo aktivnih ukupno 1249  tvtki od čega je 810 tvrtki (64,85%) predalo završni  račun. Od 810 tvrtki koje su na nivou RH predale završni račun 322 (39,75%) ih je sa područja KZ, na kojemu je inače u 2015.g. bilo aktivnih 517 tvrtki iz djelatnosti N81  što iznosi 41,39% svih aktivnih tvrtki te djelatnosti u RH.
 
U djelatnosti N 80 zaštitne i istražne djelatnosti u Hrvatskoj je u 2015.g. bilo aktivnih ukupno 212  tvtki iz djelatnosti  od čega je 147 tvrtki (69,33%) predalo završni  račun. Od 147 tvrtki koje su na nivou RH predale završni račun 62 (42,17%) ih je sa područja KZ, na kojemu je inače u 2015.g.  bilo aktivnih 87 tvrtki iz djelatnosti n 81  što iznosi 41,03% svih aktivnih tvrtki te djelatnosti u RH.
 
U djelatnosti F graditeljstvo u Hrvatskoj je u 2015.g.  bilo aktivnih 19048  tvrtki,   od čega u HGK KZ 6724  tvrtki (35,3%). Od tih  6724 aktivnih tvrtki iz djelatnosti graditeljstva u KZ u 2015.g.,  4127 odnosi se na male tvrtke, a što iznosi 33,58% svih malih 12287 aktivnih graditeljskih  tvrtki RH; 30 tvrtki na srednja poduzeća što iznosi 28,57% svih 105 srednjih građevinskih tvrtki RH, te 15 velikih poduzeća što  iznosi 62,5 %  svih 24 velikih aktivnih građevinskih  tvrtki u RH . Od toga je na nivou RH za 164 tvrtki iz djelatnosti graditeljstva, a u KZ za  49 tvrtku pokrenut postupak likvidacije što iznosi 29,8%  graditeljskih tvrtki u likvidaciji na nivou RH. To je ujedno 2,75% svih 1779 tvrtki u likvidaciji na nivou RH; te 7,03%  ili 697 tvrtki svih djelatnosti  u KZ. U stečaju na nivou RH zabilježeno je u 2015.g.  376 tvrtki iz djelatnosti graditeljstva, a u KZ  188, što iznosi 50% svih tvrtki u stečaju iz djelatnost F graditeljstvo  RH, te 27,05%   svih 695 tvrtki u stečaju u KZ.