HGK-Komora Zagreb ima oko 47 tisuća članica, a svojom djelatnošću obuhvaća gospodarstvo dviju susjednih županija – Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, smještenih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pri čemu Grad Zagreb zauzima površinu od 641 km2 s ukupno 802.762 stanovnika, dok se Zagrebačka županija proteže na 3.060 km2 površine na kojoj živi 311.416 stanovnika. Zajedno te dvije županije čine šire metropolsko područje odnosno regiju s oko 1.114.178 stanovnika (27,01% od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske) sa snažnim primarnim i sekundarnim sektorom gospodarstva, financijskim kapacitetima i razvijenom poduzetničkom infrastrukturom.

Prema podacima iz 2016.g. na području Komore Zagreb ostvaruje se 39,4% hrvatskog bruto domaćeg proizvoda, s udjelom Grada Zagreba od 33,6% i Zagrebačke županije od 5,8%. To je područje na kojem je koncentrirano oko 40% registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) u Hrvatskoj odnosno 41,6% aktivnih trgovačkih društava (Grad Zagreb 33,5%, Zagrebačka županija 11%) te 25,6% obrta i slobodnih zanimanja.

O opsegu poslovnih aktivnosti govori i zajednički udio tih dviju županija od 55,86% u ukupnom prihodu hrvatskoga poduzetništva u 2017.g., od čega se 48,51% odnosi na Grad Zagreb, a 7,35% na Zagrebačku županiju. Visoku koncentraciju ukupnih poslovnih aktivnosti vezanih uz područje tih dviju županija čije gospodarstvo pokriva Komora Zagreb, potvrđuju i sljedeći pokazatelji:

• 39,8% svih hrvatskih poduzetnika (33,4% Grad Zagreb i 6,4% Zagrebačka županija);
• 43,78% ukupno zaposlenih u poduzetništvu Hrvatske;
• 57,96% ukupno ostvarene dobiti poduzetnika Hrvatske;
• 49,8% ukupnih investicija.

Na području Komore Zagreb u 2017.g. je u odnosu na 2016.g. zabilježen porast broja zaposlenih u pravnim osobama i to u Gradu Zagrebu za 3,2% a u Zagrebačkoj Županiji za 2,5%.

Prema rezultatima poduzetnika u 2017. godini vrijedi istaknuti da su od 21,9 milijardi kuna neto dobiti u RH, 66,25% ostvarili poduzetnici s područja Komore Zagreb, u kojima sjedište ima 47 841 poduzetnik (39,8 %). Poduzetnici čije je sjedište u županiji Grad Zagreb prvorangirani su po svim kriterijima za usporedbu rezultata poslovanja poduzetnika dok ih na drugom mjestu po neto dobiti slijede poduzetnici Zagrebačke županije. Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu dok Zagrebačka županija ima više od 6,3% udjela registriranih pravnih osoba (DZS). Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,7%.

Komora Zagreb je kroz svoje aktivnosti koncentrirana na razvojne prioritete i unapređenje tih djelatnosti, ali i gospodarstva u cjelini, stavljajući naglasak na optimalan odnos između proizvodnog i uslužnog sektora, poticanje svih oblika poduzetništva, investicija, izvoza, te na efikasno korištenje domaćih resursa kao preduvjeta bržeg zapošljavanja. Njezin rad se u tom pogledu temelji na partnerstvu sa članicama te lokalnom i državnom administracijom, a otvorena je za sve inicijative koje će pridonijeti da bude kvalitetan partner i potpora gospodarstvu.