Objavljeno: 19. 08. 2016. , Ažurirano: 09. 09. 2016.

Charter kompanije mogu pružati usluge smještaja na brodicama i jahtama koje viju zastave država članica EU i na jahtama koje viju zastave trećih zemalja čija je duljina trupa veća od 40 metara te ukoliko posjeduje odobrenje za kabotažu.

Charter kompanije dužne su ispuniti sve uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 99/13). U smislu reguliranja tehničkih uvjeta potrebno je dostaviti  dokaze da jahta ili brodica udovoljava statutarnim zahtjevima najmanje u opsegu kako su propisani za jahte koje viju zastavu Republike Hrvatske (Pravila za statutarnu certifikaciju jahti i brodica).

Detaljna uputa za postupanje charter kompanijama koje namjeravaju obavljati charter djelatnost stranim jahtama i brodicama dostupna je na Internet stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a link se nalazi u nastavku: http://www.mppi.hr/UserDocsImages/UPUTA%20Charter%20strana%20plovila%20VI_2014%2025-9_14.pdf