Katalog projekata Karlovačke županije - drugo izdanje

Katalog projekata Karlovačke županije - najnovija publikacija u izdanju HGK -  Županijske komore Karlovac prezentirana na skupu 7. veljače 2017. godine.

Katalog projekata Karlovačke županije preveden je i na engleski jezik - The Catalogue of Karlovac County projects.