Objavljeno: 28. 09. 2016. , Ažurirano: 28. 09. 2016.


Katalog projekata Karlovačke županije izradili smo da bismo budućim ulagačima u Karlovačku županiju pružili što bolje informacije o poslovnim zonama koje su im na raspolaganju te o projektima koji se planiraju u našoj zajednici, a u kojima se nude različiti oblici partnerstva

Karlovačka je županija regija s razvijenom industrijskom tradicijom, praćenom adekvatnim obrazovnim sustavom. Privlačna je gotovo svim vrstama ulagača, što smo detaljnije opisali u vodiču „Karlovačka županija – vaš poslovni partner“ koji je izradila Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac, a koji usporedno razvijamo s ovim Katalogom. S druge strane, nositeljima projekata iz Kataloga pruža se mogućnost lakšeg traženja partnera u projektima.

Svi kandidirani projekti dio su Strategije razvoja Karlovačke županije, što će olakšati kandidiranje za sredstva iz europskih fondova na koji su dobrim dijelom i oslonjeni. Iz statističkog izvješća s početka ovog Kataloga vidljivo je da je ulagačima u industrijskim zonama dostupno 196 ha slobodnih površina, predstavljen je 61 projekt jedinica lokalne samouprave i poduzetnika ukupne vrijednosti više od 1.260.000.000 kuna. Kako su projekti iz različitih sektora, nadamo se da će izazvati interes partnera.

Poduzetnici iz Karlovačke županije iz ovog projekta mogu locirati potencijalno zanimljive buduće poslove i unaprijed se pripremiti za sudjelovanje u njima. Potpuno je jasno da ovako veliku vrijednost navedene lokalne zajednice i poduzetnici ne mogu financirati sami pa će u brzini i kvaliteti traženja partnera, u što ne sumnjamo, ležati odgovor na pitanje koliko ćemo brzo i kvalitetno unaprijediti život naše zajednice između ostalog i rješavanjem gorućeg problema nezaposlenosti.

Katalog je objavljen i u elektroničkom obliku, na internetskim stranicama naših ustanova, i sustavno ažuriran u suradnji s našim parterima kako bismo kontinuirano promicali svoje projekte u javnosti.

Izvor: HGK