Objavljeno: 12. 08. 2016. , Ažurirano: 04. 01. 2018.

U želji da na jednom mjestu objedinimo informacije o poduzetnicima koji su registrirani za djelatnost prehrambene industrije (C10 i C11), HGK Županijska komora Sisak izradila je Katalog prehrambene industrije Sisačko-moslavačke županije u elektronskom obliku.