Objavljeno: 16. 12. 2020. , Ažurirano: 16. 12. 2020.


HGK – Županijska komora Virovitica, u ovoj, dvadeset i četvrtoj publikaciji Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije daje najvažnije ekonomske pokazatelje za 2019. godinu, u cilju sagledavanja položaja gospodarstva Virovitičko-podravske županije u hrvatskom gospodarstvu.

Cijelu publikaciju Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u 2019. godini, objavljenu u prosincu 2020. godine, možete učitati u pratećim dokumentima na ovoj stranici.