Izvor: Pixabay

Zbog potresa koji su pogodili Hrvatsku, ukinute e-Propusnice


Objavljeno: 03. 04. 2020. , Ažurirano: 15. 02. 2021.


Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske s obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu razornim potresima koji su pogodili Hrvatsku, donio je odluku o stavljanju van snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

 

Kako do e-Propusnice

Odlukom o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, zbog sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19, svim je osobama koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj zabranjeno napuštanje područja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Osnovni razlog donošenja ove odluke je ograničavanje kretanja i putovanja koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini.

Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite ako se radi o drugom opravdanom razlogu.

Propusnice nemaju rok na koji se izdaju.

Od te zabrane izuzete su neke kategorije osoba koje su neophodne za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, kao i kategorije osoba koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19. 

Tko je izuzet iz odluke?


Sljedeće kategorije osoba su zbog djelatnosti ili poslova koje obavljaju izuzete od zabrane napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište:

·        a) osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu 

- podrazumijeva osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata - CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu. 

- također podrazumijeva i osoblje  nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom.

·        b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe

- osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status prilikom dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili - dokumentom kojim se može dokazati pripadnost jednoj od navedenih kategorija osoba (npr. iskaznice zdravstvenih ustanova, komora i sl.)

- ukoliko osobe nemaju neku od naprijed navedenih isprava ili dokumenata, u cilju dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla, poslodavac im može izdati potvrdu na propisanom obrascu.

·        c) izvješćivanje javnosti

- osobe navedene u ovoj kategoriji, svoj status dokazuju novinarskom (press) iskaznicom

·        d) pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb

- nužno je da osobe kojima je potrebna medicinska skrb kod sebe imaju propusnicu, a propusnica se, ukoliko za to postoji potreba, može izdati i osobi koje se nalaze u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna medicinska skrb – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja treba medicinsku skrb

·        e) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

- nužno je da ova kategorija osoba prilikom putovanja na posao i s posla posjeduje propusnicu budući ne posjeduju za to potrebnu iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži propusnicu

·        f) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

- osobe navedene u ovoj kategoriji, prilikom putovanja na posao i s posla, pripadnost navedenim službama dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom

·        g) diplomatsko osoblje

- osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status dokazuju diplomatskom iskaznicom

Osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod a), b), c), f) i g) ne trebaju tražiti propusnice, već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem iskaznica, drugih identifikacijskih isprava i dokumenata, ili potvrde poslodavca.

Osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod d) i e) izdavanje propusnica trebaju zatražiti od županijskog stožera prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Isključivo u navedenim slučajevima prepušteno je poslodavcima koji obavljaju djelatnosti ili poslove koji su neophodni za funkcioniranje zajednice da sami izdaju potvrde svojim zaposlenicima koji su im nužno neophodni za obavljanje djelatnosti. Potvrda će biti važeća isključivo ako je izdana na propisanom obrascu.

Poslodavci kojima je dana mogućnost izdavanja potvrda trebaju ih izdavati samo osoblju koje im je nužno neophodno za obavljanje djelatnosti ili posla i samo za službene potrebe (ne mogu se npr. izdavati potvrde radnicima koji su na godišnjem odmoru, na bolovanju ili rade od kuće i sl.).

Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno će tumačiti druge opravdane razloge te se mole građani i poslodavci da ne podnose zahtjeve za propusnice, ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog.

Osobe koje imaju neki drugi opravdani razlog, a koji nije naveden u Odluci,  izdavanje propusnice mogu zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite.

Kako se podnosi zahtjev za izdavanje propusnica?

Od 21. prosinca ponovno je dostupan sustav e-Propusnice koji omogućuje građanima jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-Građani i NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koje podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite, ako se radi o drugom opravdanom razlogu koji nije naveden u točki II. Odluke, putem sustava e-Propusnice.

Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na mail adresu nadležnog stožera. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva. 

Popis kontakata i mail adresa na koje se upućuju zahtjevi.

Proces izdavanja e-Propusnice:
u internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr;
odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu;
potvrdite svoje podatke;
ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva;
ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev;
nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu.

Sustav e-Propusnice omogućava sljedeće funkcionalnosti za građane:
predaja zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica prema nadležnom stožeru civilne zaštite;
pregled predanih zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica i njihovih statusa;
pregled i preuzimanje odobrenih e-Propusnica u PDF obliku.

Razlozi izdavanja e-Propusnica
pružanje medicinske skrbi;
putovanje na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodna i ne može se obaviti od kuće;
ostali opravdani razlozi.

Podaci o izdanim e-Propusnicama će s vremenskim odmakom od najviše 1 sat (tj. u skoro realnom vremenu) biti dostupne u MUP-u radi provjera na terenu.

Detaljnije pročitajte u Uputi za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

Eventualna pitanja u vezi s funkcionalnostima sustava e-Propusnice za građane možete uputiti službi za podršku putem obrasca dostupnog na stranicama usluge e-Propusnice (0-24 h).

Kontakt točka za sva pitanja vezana uz e-Propusnice:
mail: propusnice@rdd.gov.hr (0-24h)
tel: 0800 80 90 (8-20h)
epropusnice.gov.hr