Procedura s radnicima koji su bili u kontaktu s oboljelim od bolesti COVID-19

Objavljeno: 02. 03. 2020. , Ažurirano: 03. 03. 2020.

Pitanje:


Kakva je procedura s radnicima koji su bili u kontaktu s oboljelim od bolesti COVID-19?
Što je potrebno da bi im se otvorilo bolovanje za vrijeme dok su u (samo)izolaciji?


Naime, u službenim uputama Zavoda za javno zdravstvo za poslodavce i zaposlenike o postupanju poslodavaca radi zaštite širenja bolesti COVID-19 navedeno je sljedeće:

Za zdrave osobe (radnike) koje su imale bliski kontakt s oboljelim od koronavirusa predviđena je samoizolacija kod kuće uz aktivni zdravstveni nadzor (svakodnevno mjerenje temperature i javljanje teritorijalno nadležnom epidemiologu) 14 dana. Ako nije moguće organizirati samoizolaciju kod kuće, nužan je boravak u organiziranoj karanteni. To je zasad najbliža bolnica u kojoj je organizirana karantena. Radnicima koji su u samoizolaciji te osobama na liječenju izostanak s radnog mjesta tretira se kao privremena nesposobnost za rad (bolovanje).

Kako je kao "bliski kontakt" jasno opisano i: "...Boravak u blizini oboljeloga na udaljenosti manjoj od 1 metra u trajanju duljem od 15 minuta... Rad u neposrednoj blizini ili dijeljenje istog zatvorenog prostora (kao što su učionice, poslovni uredi, čekaonice, dvorane za sastanke i drugi zatvoreni prostori) s oboljelim od COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta..." - iz toga slijedi kako je neupitna obveza poslodavca upućivanje radnika koji je proveo više od 15 minuta u poslovnom uredu ili na sastanku s oboljelim(a) na izostanak s radnog mjesta.

Molim pojašnjenje ovoga postupka i njegovu usklađenost s HZZO-om kako bi (samo)izolacija bila neprijeporno tretirana kao privremena nesposobnost za rad.

Odgovor:


Riječ je o bliskom kontaktu, bez zaštite, s osobom za koju se saznalo da je oboljela od COVID-19, znači radnik sazna da je imao kontakt kako je opisano ili je radio s oboljelom osobom a da pritom nije koristio osobnu zaštitnu opremu. Ako netko zna da je kontaktirao, razgovarao ili radio s osobom oboljelom od COVID-19, poduzimaju se mjere samoizolacije i aktivnog nadzora. Osoba se obavezno odmah javlja nadležnom epidemiologu prema dostupnim brojevima telefona da se prati njeno zdravstveno stanje tijekom 14 dana.

Ako i kada je epidemiolog potvrdio da je potrebna samoizolacija, osoba se vodi kao privremeno nesposobna za rad (bolovanje), ali nipošto se samoizolacija ne provodi na vlastitu inicijativu i bez opravdanog razloga i nadzora. Javljanje nadležnom epidemiologu i stručnjaku zaštite na radu ili drugoj odgovornoj osobi poslodavca potrebno je kako bi se utvrdio broj kontakata te osobe i situacija imala pod nadzorom zdravstveno-epidemiološki te da se u radnoj sredini mogu poduzeti odgovarajuće preventivne mjere – odgovorila je Marija Bubaš iz HZJZ-a.