Vrijeme održavanja: 10.08.2020. - 09.09.2020.

Objavljeno: 12. 08. 2020. , Ažurirano: 12. 08. 2020.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pokrenulo je 10. kolovoza javno savjetovanje o Dugoročnoj Strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine. Savjetovanje je otvoreno do 9. rujna, a izravno mu možete pristupiti OVDJE

Prema obvezama definiranim člankom 47a. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a preuzetim iz Direktive 2018/844/EU o izmjeni, Republika Hrvatska obavezna je dostaviti Europskoj komisiji Dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske.

Cilj Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada je postizanje visokoučinkovitog i dekarboniziranog nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine te ostvarenje potrebnog napretka prema pretvorbi postojećih zgrada u zgrade gotovo nulte energije, osobito povećanjem dubinskih obnova. Cjelovita energetska obnova bi trebala obuhvaćati poticanje visokoučinkovitih alternativnih sustava ako je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo, istodobno uzimajući u obzir pitanja u vezi sa zdravim unutarnjim klimatskim uvjetima (sanacija vlage, smanjenje emisije CO2 i sl.), zaštitom od požara i rizicima povezanima s pojačanim djelovanjem potresa, te će obnova radi sanacije štete od potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu 22. ožujka 2020. godine svako biti pokretačka točka energetske obnove zgrada u Gradu Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji.

Dugoročnom strategijom predviđaju se jasne smjernice, definiraju mjerljive, ciljane mjere te jednak pristup financiranju, među ostalim za segmente nacionalnog fonda zgrada s najgorim svojstvima te za građane pogođene energetskim siromaštvom. Dugoročnom strategijom potrebno je utvrditi jasnu razinu ambicioznosti u pogledu energetske obnove postojećih zgrada kako bi se postigli ciljevi Europske Unije u pogledu razvoja održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050. godine.

Hrvatska gospodarska komora prikuplja mišljenja članica o predloženom tekstu Strategije te vas pozivamo da svoje komentare i prijedloge dostavite najkasnije do 7. rujna 2020. godine na e-adresu graditeljstvo@hgk.hr