Početak projekta WebPoSt

Vrijeme održavanja: 07.11.2017. - 07.12.2017.   /   Rok prijave: 17.11.2017.

U četvrtak, 7. prosinca,  na Sveučilištu (Pomorski fakultet),  sastali su  sudionici prvog dijela u projektu WebPosta. 

Na sastanku je bilo riječi o ulogama sudionika u projektu, planiranim vremenskim okvirima, te su se pojasnila prava i obveze kako bi realizacija suradnje bila što efikasnija. Također su potpisani i Ugovori o suradnji u WebPost-u.

Ovom prilikom poduzetnici su se imati prilike upoznati sa studentom ili studenticom koji/a će im  izrađivati stranicu i dogovoriti daljnju dinamiku rada i razmjenu materijala. 

 

Kontakti

  • Tatjana Božinović Filipović viša stručna suradnica Tel: +385 20 312 095 Email: tbozinovic@hgk.hr