Javni poziv za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu - produljenje roka

Dostavljanje ponude najkasnije do 15. studenoga 2017. godine u 23:59 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10

O B A V I J E S T

Ministarstvo državne imovine  obavještava  da se  rok za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu iz  

Javnog  poziva za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju Ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu  koji je objavljen 14. srpnja 2017. godine na mrežnim stranicama Ministarstva državne imovine,  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Agencije za investicije i konkurentnost, Hrvatske gospodarske komore, Grada Visa i  Elektroničkom oglasniku  javne nabave Republike Hrvatske

produžava  do 15. studenoga 2017. godine u 23:59 sati

Ponude evidentirane  do navedenog roka  otvorit će se u Ministarstvu državne imovine    na dan  23. studenoga 2017. godine  u 13:30 sati. Rang lista ponuditelja  utvrdit će se najkasnije do 15. prosinca 2017. godine.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za javno prikupljanje ponuda za realizaciju ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila u Gradu Visu na otoku Visu

Public call to participate in the international tender for the public gathering of offers for the realization of the Češka vila Hospitality-Tourism Project in the Town of Vis on the Island of Vis