Objavljeno: 21. 11. 2021. , Ažurirano: 19. 11. 2021.


Republika Hrvatska
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 7/21.

Predmet javnog poziva su nekretnine navedene u raspisu natječaja, koji, sa svim detaljima natječaja i promemorijama za svako ponuđeno zemljište, možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici te na webu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u rubrici Natječaji -> Nekretnine.

Rok za podnošenje ponuda: 22. prosinca 2021. do 10,00 sati.

Ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 22. prosinca 2021. do 10,00 sati.

Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, 22. prosinca 2021. godine, u 11:00 sati.

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Više informacija možete dobiti radnim danom 9 – 16 sati, na telefon: 01 6448 887.

Izvor: Google Maps