Vrijeme održavanja: 04.08.2020. - 07.09.2020.

Rok za podnošenje ponuda: 7. rujna 2020. do 10,00 sati.

Objavljeno: 04. 08. 2020. , Ažurirano: 06. 08. 2020.

Republika Hrvatska
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

 

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18) Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 3/20.

Opis nekretnine, njenu početnu cijenu u kunama te iznos jamčevine u kunama i ostale detalje natječaja možete pronaći u objavi na webu Ministarstva.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 7. rujna 2020. u 10,00 sati.

Više informacija možete dobiti u Ministarstvu, radnim danom od 9 do 16 sati na telefon: 01 6448 887.