Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

Pixabay
Public Invitation
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 01. kolovoza 2017. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14), Odluka ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/17-04/2, Ur.br: 360-01/07-2017-69 i Ur.br: 360-01/07-2017-70 od 12. srpnja 2017. godine, CERP namjerava javnim nadmetanjem izvršiti prodaju dionica i poslovnih udjela, te objavljuje

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog nadmetanja

R. br.

Društvo

Broj dionica i posl. udjela

Nominalna vrijednost dionica i posl.udjela u HRK

% u temeljnom kapitalu

1.

BRODOGRADILIŠTE CRES d.d. Cres

441

164.052

1,47

2.

CENTRAL d.d. Bjelovar

548

164.400

6,46

3.

DERMA d.d. Varaždin

141

56.400

0,33

4.

ELEKTRODA ZAGREB d.d. Zagreb

140

42.000

0,17

5.

FABRIKA d.o.o. Pula

1

7.100

3,86

6.

GALA d.o.o. Bjelovar

1

539.300

3,44

7.

HISTRIA TUBE d.d. Potpićan

14

5.600

0,07

8.

KEMIKA d.d. Zagreb

41

12.300

0,04

9.

MEĐIMURKA d.d. Čakovec

122

48.800

0,24

10.

RIO d.o.o. Rijeka

22

6.600

0,02

11.

TISKARA ZELINA d.d. Sveti Ivan Zelina

8

14.400

0,39

12.

VETERINARSKA STANICA SPLIT d.o.o. Split

1

2.100

0,78

CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica i poslovnih udjela dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno. Dionice i poslovne udjele bit će moguće kupovati isključivo u cijelosti ponuđenog paketa.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 01. kolovoza 2017. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica i poslovnih udjela gore navedenih Društva, te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na postupak javnog nadmetanja za kupnju dionica i poslovnih udjela društva za koje su iskazali interes.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA _____________________ (navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu:

Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Hrvatska