Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije u 2018. godini

www.pixabay.com

Međimurska županija objavila je novi Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije u 2018. godini.

Sve detalje javnog poziva možete pronaći na stranicama http://medjimurska-zupanija.hr/2018/02/12/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-temeljem-programa-bespovratne-potpore-u-turizmu-medimurske-zupanije-za-2018-godinu/.

 

Kontakti