Objavljeno: 04. 02. 2021. , Ažurirano: 04. 02. 2021.


Na trećoj sjednici Stručnog savjeta za obnovu, održanoj 3. veljače, raspravljalo se o idućim koracima u pripremi organizirane obnove, a to su izmjene Prvog programa mjera, kao provedbenog i podzakonskog akta kojim se određuju smjernice za sam proces obnove.

Ključne izmjene postojećeg Programa mjera bit će pojednostavljenje procedure i smanjenje dijela potrebne dokumentacije uz podršku platforme E-obnove te teritorijalno proširenje područja primjene Programa mjera na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju. Uz navedeno, novim izmjenama osniva se i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u procesu obnove.

Uz smanjenje obima potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti uz pojedini zahtjev, propisuje se obveza javnopravnih tijela da po službenoj dužnosti dostave dokumentaciju i podatke kojima raspolažu što konkretno znači da građani neće morati dostavljati one podatke koje država već ima. Na sastanku je naglašeno kako je uz obnovu kuća i zgrada od izuzetne važnosti i revitalizacija potresom najteže pogođenog područja.

Predstavnici struke, komorskih strukovnih asocijacija i znanstvene zajednice do kraja tjedna moći će dostaviti svoje komentare, primjedbe i sugestije. Svi sudionici sastanka suglasni su kako je najvažnije naglaske staviti na pojednostavnjenje procedura i postavljanje visokih kriterija stručnosti same obnove.

Po završetku sjednice, održan je sastanak na kojem je predstavljen Projekt obnove zgrada oštećenih u potresu. Na sastanku se raspravljalo i o donošenju suvremenih Uzanci o građenju.

Podsjetimo, Stručni savjet za obnovu osnovala je Vlada Republike Hrvatske, kako bi obavljao savjetodavne i po potrebi druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi Zakona o obnovi. Njime se ujedno osigurava uključenost predstavnika struke, što je jedna od ključnih pretpostavki donošenja svakog dokumenta.