Vrijeme održavanja: 29.06.2016.

Objavljeno: 01. 06. 2016. , Ažurirano: 06. 07. 2016.

Europska komisija provodi istraživanje među malim i srednjim tvrtkama o stupnju digitalizacije u turističkom sektoru, kao i o preprekama koje sprečavaju turistička poduzeća u EU u boljem korištenju digitalnih alata u poslovanju.

Anketa služi kao podloga Europskoj komisiji za pripremu novih potpora i natječaje za digitalizaciju malih i srednjih tvrtki u turizmu.

Trenutno je dostupno vrlo malo podataka i informacija o stupnju digitalizacije u turističkom sektoru na razini Europske unije, stoga Vas ljubazno molimo da popunite anketu koja je dostupna na hrvatskom jeziku, a nalazi se na linku: www.digitaltourism.me.