Objavljeno: 14. 06. 2021. , Ažurirano: 15. 06. 2021.

Pozivamo članice HGK koje obavljaju djelatnost javnog linijskog cestovnog prijevoza putnika na temelju dozvola za županijski, međužupanijski i međunarodni prijevoz putnika, na temelju ugovora o koncesiji ili ugovora o javnoj usluzi da iskažu interes za sudjelovanje na plenarnoj izbornoj sjednici Udruženja javnog linijskog cestovnog prijevoza putnika Hrvatske gospodarske komore.

Plenarnu sjednicu čine sve zainteresirane članice HGK koje se odazovu pozivu za sjednicu. Na sjednici je predviđeno donošenje Poslovnika o radu Udruženja i izbor tijela Udruženja (predsjednik, zamjenik predsjednika i vijeće Udruženja).

Sjednicu planiramo održati u Zagrebu u prvom tjednu mjeseca srpnja.

Da bismo mogli pripremiti sjednicu uz posebne epidemiološke mjere kojima se reguliraju javna okupljanja, pozivamo navedene članice da interes za sudjelovanje na sjednici iskažu popunjavanjem obrasca u nastavku teksta, najkasnije do petka, 18. lipnja.

Točan datum i mjesto održavanja sjednice bit će određeni nakon prikupljenih podataka o broju zainteresiranih članica.

Molimo da se na sjednicu prijavi samo po jedan predstavnik zainteresirane članice zato što, zbog epidemioloških mjera, ograničavamo nazočnost na sjednici na po jednog predstavnika svake zainteresirane članice.

Poziv i materijale za sjednicu poslat ćemo tvrtkama koje su iskazale interes na e-adresu koju navedu u obrascu.