Vrijeme održavanja: 07.11.2018.

Objavljeno: 30. 10. 2018. , Ažurirano: 30. 10. 2018.

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, uz potporu ŽK Osijek, organizira informativnu radionicu o energetskoj obnovi višestambenih zgrada u srijedu, 7. studenoga, u 12 sati. Radionica će se održati u Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13.

Radionica je namijenjena upraviteljima zgrada, predstavnicima stanara/suvlasnika i samim stanarima/suvlasnicima višestambenih zgrada, a sudjelovanje je besplatno.

Radionica se održava u sklopu projekta EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neigborhood koji je financiran iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. - 2020., a provodi ga Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije. Glavni je cilj projekta razvoj zajedničke prekogranične metodologije za energetsku obnovu višestambenih zgrada koja će se temeljiti na stvarnim potrebama stanara/suvlasnika višestambenih zgrada.

Program radionice u pratećim je dokumentima.

Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti online prijavnicom u nastavku ovog teksta. Rok za prijavu je 6. studenoga do 12 sati.