Vrijeme održavanja: 01.03.2017.

Objavljeno: 13. 02. 2017. , Ažurirano: 01. 03. 2017.

U Županijskoj komori Slavonski Brod, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održala je u srijedu, 1. ožujka, 28. Info-dan. S ciljem što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak, voditelj Područnog ureda za Slavoniju i Baranju – Sektor kreditiranja Boris Čagalj individualno je razgovarao s poduzetnicima zainteresiranima za uporabu HBOR-ovih programa.

HBOR - slika2 zksb 030117.jpg

Sudionici HBOR-ova Info-dana u ŽK Slavonski Brod; Izvor: HGK;

Na šest individualnih sastanaka s poduzetnicima koji su predstavili svoje potrebe, pokazao se interes za financiranje novih projekta u prerađivačkoj industriji. Poduzetnicima je predstavljena i mjera umanjenja kamatne stope za investicijske kredite; ako se investicijom zapošljavaju osobe mlađe od 30 godina, umanjenje kamate iznosi 0,5%. Također, poduzetnici su se interesirali za programe kreditiranja obrtnih sredstava.