Objavljeno: 26. 11. 2019. , Ažurirano: 26. 11. 2019.


Incoterms® pravila Međunarodne trgovačke komore (ICC) definiraju odgovornosti kupaca i prodavatelja za predaju robe na temelju kupoprodajnih ugovora. To su vjerodostojna pravila koja određuju način raspodjele troškova i rizika među ugovornim stranama. Incoterms pravila redovito se ugrađuju u kupoprodajne ugovore širom svijeta i postala su dio svakodnevnog jezika koji se koristi u trgovini.

Ova publikacija sadrži pravila ICC-ja za upotrebu 11 Incoterms trgovinskih termina. Publikacija uzima u obzir najnovija kretanja u trgovačkoj praksi, a pravila su ažurirana radi toga da postanu lakše dostupna i primjenjiva. Svi kupoprodajni ugovori trebaju se pozivati na pravila iz publikacije Incoterms 2020 koja je njihova posljednja verzija.

ICC piše i objavljuje Incoterms pravila već više od 80 godina osiguravajući tako uvoznicima, izvoznicima, pravnicima, prijevoznicima, osiguravateljima i studentima koji djeluju na međunarodnoj sceni pravila i upute koje su odraz najnovijih kretanja u trgovini.

Cijena:

  • 350 kuna
  • 245 kuna za članice ICC-ja Hrvatska
  • 10 % popusta za narudžbu 2 ili više primjeraka po jednoj narudžbi 

Publikacije možete naručiti slanjem narudžbenice na e-adresu icc@hgk.hr