Objavljeno: 15. 06. 2020. , Ažurirano: 21. 09. 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) ovlastila je Hrvatsku gospodarsku komoru kao edukatora pa HGK organizira kontinuiranu edukaciju za sve distributere u osiguranju i reosiguranju, koji su obvezni godišnje pohađati najmanje 15 sati edukacije kako bi ostali upisani u Registar HANFA-e.

Programi edukacije pripremljeni su u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), a predavači su renomirani stručnjaci iz djelatnosti osiguranja i financija. Cilj je edukacija ispunjavanje uvjeta stručnosti iz članka 422. Zakona o osiguranju te profesionalizacija djelatnosti osiguranja, povećanje razine financijske pismenosti i zaštite potrošača. Program edukacije u trajanju od dva dana iznosi 15 sati uz mogućnost sudjelovanja i na jednom danu.

Raspored planiranih edukacija za 2020. godinu:

12. i 13. listopada 2020. godine u Zagrebu u Hrvatskoj gospodarskoj komori na lokaciji Rooseveltov trg 2, s početkom u 9,00 sati.

Zbog epidemiološke situacije, dvodnevna edukacija distributera osiguranja i reosiguranja održat će se istovremeno u dva oblika:

 Detaljan program edukacije s kratkim životopisom predavača možete pronaći ovdje.

 Polaznicima edukacije u Registru HANFA-e upisuje se 15 sati obvezne godišnje edukacije.

 Cijena za dvodnevnu edukaciju iznosi 400,00 kuna, a nakon Vaše prijave i evidencije polaznika kroz platformu Digitalne komore, poslat ćemo predračun za plaćanje.

Edukacije su namijenjene:

  • posrednicima u osiguranju i u reosiguranju
  • zaposlenicima društava za osiguranje i društava za reosiguranje koji su izravno uključeni u distribuciju osiguranja odnosno distribuciju reosiguranja
  • članovima uprave koji su odgovorni za distribuciju proizvoda osiguranja
  • zaposlenicima kreditnih institucija, investicijskih društava, Hrvatske pošte i Financijske agencije koji obavljaju poslove distribucije osiguranja
  • nositeljima funkcije za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja.

Ciklus edukacija organizira se u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

Dosad je održano 19 edukacija s više od 1000 sudionika. Izvještaj o edukacijama iz 2019. godine nalazi se u pratećim dokumentima na ovoj stranici.