ICC Kodeks oglašavanja i marketinškog komuniciranja


Objavljeno: 03. 10. 2019. , Ažurirano: 20. 12. 2023.


Novo izdanje ICC-jevog Kodeksa oglašavanja i marketinškog komuniciranja iz 2018. godine donosi globalne smjernice i niz novosti u području marketinga i oglašavanja, a predstavlja temelj samoregulacijskim mehanizmima diljem svijeta.

Svrha je Kodeksa osigurati društvenu odgovornost industrije te zaštitu potrošača i jačanje njihova povjerenja, i to promicanjem visokih etičkih načela u marketinškoj komunikaciji i oglašavanju. 

Ovo revidirano izdanje usklađeno je s promjenama koje proizlaze iz digitalne transformacije i postavlja zlatni standard ponašanja industrije. Posebna pozornost usmjerena je na zaštitu djece i privatnosti potrošača. 

Ovaj Kodeks odražava ICC-jeve strateške prioritete oko poticanja rasta, inovacija, digitalnoga gospodarstva i dobrog upravljanja. 

Posebno odgovara prioritetima promicanja vladavine prava i dobrog upravljanja, osobito u vidu: 

  • oblikovanja predvidljivog i jasnoga međunarodnog regulatornog okruženja za tvrtke koje će poslovati na održiv i odgovoran način,
  • razvijanja dobrovoljnih pravila i samoregulacijskih instrumenata za pomoć tvrtkama u ispunjavanju njihovih zakonskih obveza i promicanju dobre poslovne prakse te
  • doprinosa izgradnji koherentnoga međunarodnog regulatornog okvira za svjetsko poslovanje.

Svoj besplatan primjerak možete preuzeti ovdje: hrvatska verzija i engleska verzija.