Tijela nacionalnog odbora


Skupština

Svi članovi ICC-ja Hrvatska čine Skupštinu.

Ovlasti Skupštine:

 • bira i razrješava predsjednika ICC-ja Hrvatska;
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora;
 • imenuje i razrješava Glavnog tajnika;
 • usvaja program rada i izvješće o njegovu provođenju te financijsko izvješće;
 • određuje visinu članarine;
 • donosi Statut ICC-ja Hrvatska i njegove izmjene i dopune.

Izvršni odbor

Članovi Izvršnog odbora ICC-ja Hrvatska:

 • Luka Burilović, predsjednik, Hrvatska gospodarska komora - predsjednik
 • Dragutin Ranogajec, predsjednik, Hrvatska obrtnička komora (zamjenski član mr. sc. Mirela Lekić, glavna tajnica) - potpredsjednik
 • Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave, Erste&Steiermärkische Bank d.d. - potpredsjednik
 • Zdenko Adrović, direktor, Hrvatska udruga banaka (zamjenski član Zoran Bohaček, glavni savjetnik)
 • Biserka Sladović, savjetnica u Odjelu za politike EU i međunarodne poslove, Hrvatska udruga poslodavaca
 • Jakša Barbić, akademik
 • Tin Matić, odvjetnik
 • Danijel Kocijan, glavni direktor tržišta JIE, Podravka d.d.
 • Emanuel Kovačić, glavni savjetnik za vanjske subjekte, INA-Industrija nafte d.d.
 • Marina Kralj Miliša, direktorica Pravne službe, Končar-Elektroindustrija d.d.
 • Josip Šurjak, predsjednik, Hrvatska odvjetnička komora 

Predsjednik ICC-ja Hrvatska

Luka Burilović

Glavni tajnik

Marina Rožić