Hrvatski nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore - ICC Hrvatska

Nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore u Hrvatskoj – ICC Hrvatska osnovan je 2003. godine, s ciljem  predstavljanja interesa hrvatske poslovne zajednice na međunarodnoj razini i prema tijelima Vlade po pitanjima koja se odnose na međunarodnu trgovinu kao i prenošenja svjetskih iskustava u Hrvatsku.

Suosnivači ICC-a Hrvatska su Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska udruga banaka i Hrvatska obrtnička komora. Tajništvo djeluje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a članstvo je dobrovoljno.

Ciljevi Nacionalnog odbora su sljedeći:

 • promicanje međunarodne trgovine, usluga i investicija te uklanjanje prepreka za međunarodnu trgovinu;
 • promicanje tržišne ekonomije utemeljene na slobodnoj i pravednoj tržišnoj utakmici između poslovnih subjekata;
 • potpora ekonomskom rastu i izvozu;
 • predstavljanje svih sektora hrvatske poslovne zajednice na međunarodnoj razini;
 • potpora poslovnom sektoru u sastavljanju i utvrđivanju pravila i normi te razvoju globalnih politika koje se odnose na međunarodnu trgovinu;
 • potpora samoregulaciji u poslovanju;
 • aktivna uloga u oblikovanju politika koje se odnose na  međunarodnu trgovinu;
 • zastupanje stavova ICC-a pred tijelima državnih vlasti.

Nacionalni odbor ICC-a Hrvatska od svog osnutka bio je aktivno uključen u sve aktivnosti ICC-a putem sudjelovanja svojih članova i predstavnika u komisijama i ostalim tijelima.

ICC Hrvatska sa 140 predstavnika, istaknutih stručnjaka iz različitih sektora gospodarstva,  sudjeluje u radu svih 12 stručnih komisija ICC-a te na taj način omogućuje oblikovanje stajališta hrvatske poslovne zajednice i promociju tih stajališta na svjetskoj razini, kao i prenošenje svjetskih iskustva na hrvatsku poslovnu zajednicu. Komisije raspravljaju kako o pitanjima trgovinske i ulagačke politike, tako i o bitnim stručnim temama iz svih sektora gospodarstva, s ciljem poticanja gospodarskog rasta i uklanjanja prepreka međunarodnoj trgovini. Neki članovi iz Hrvatske uključeni su u rad specijaliziranih radnih skupina u okviru komisija, koje kreiraju nova međunarodna pravila i nove smjernice  međunarodnog poslovanja.

Tijekom svog rada, Nacionalni odbor je organizirao brojne stručne seminare, s ciljem informiranja hrvatske poslovne zajednice o međunarodnim trgovinskim, bankarskim i arbitražnim  pravilima. Osim seminara, Nacionalni odbor ima ovlaštenje izdavanja prijevoda i dvojezičnih ICC-evih publikacija i distribucije. Neke od najpoznatijih prevedenih publikacija su „Incoterms® 2010 pravila“, „Ujednačena pravila za garancije na poziv“, „Jedinstvena pravila i običaji  za dokumentarne akreditive (UCP 600)“, „Arbitražna pravila ICC-a“ te „Vodič ICC-a za izvoz i uvoz“.

ICC Hrvatska daje podršku ICC-u u sudjelovanju i aktivnostima unutar multilateralnih organizacija poput Svjetske trgovinske organizacije i UN-a te radu Savjetodavne grupe G20 zemalja. ICC Hrvatska prenosi stajališta ICC-a o važnim pitanjima međunarodne trgovine Vladi RH i njenim tijelima i povratno izvješćuje ICC o nacionalnim stajalištima u pitanjima vanjskotrgovinskog poslovanja.

Nacionalni odbor imenuje svog predstavnika za člana Međunarodnog arbitražnog sudišta ICC-a u trogodišnjem mandatu. Pored toga, na zahtjev Međunarodnog arbitražnog sudišta predlaže renomirane hrvatske arbitre za rješavanje trgovačkih sporova s međunarodnim obilježjem u skladu s Arbitražnim pravilima ICC-a.

Pridružite nam se i tako postanite dijelom najveće svjetske poslovne mreže od 6.5 milijuna tvrtki!

Više informacija možete pronaći na web stranici ICC-a Hrvatska: http://www2.hgk.hr/icc/

Contacts

 • ICC Hrvatska Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: icc@hgk.hr Tel: +385 1 456 1553 Tel 1: +385 1 456 1651 Fax:
 • Sunčanica Skupnjak Kapić General Secretary of ICC Croatia Tel: +385 1 4561 651 Email: sskupnjak@hgk.hr
 • Ana Marguerite Tomulić Administrative Assistant Tel: +385 1 4561 553 Email: atomulic@hgk.hr
 • Dora Babić Tel: +385 1 4561 558 Email: dbabic@hgk.hr