Objavljeno: 05. 10. 2018. , Ažurirano: 09. 10. 2018.

Na spomenuti trend rasta maloprodajnoga prometa djelomično je utjecalo jačanje pouzdanja potrošača. Na pozitivan su trend potrošačkog optimizma i realnoga prometa u trgovini na malo u posljednjim godinama određeni utjecaj imale povoljnije promjene oporezivanja plaća, koje su uslijedile početkom 2015. i 2017. godine, a imale su utjecaj na povećanje kupovne moći građana odnosno povećanja osobne potrošnje, koja čini gotovo 60% BDP-a.

U prvih osam mjeseci ove godine realan je promet u trgovini na malo bio, prema kalendarski prilagođenim podacima 3,5% veći u odnosu  na isti promatrani prošlogodišnji period. Uz očekivani nastavak trenda rasta neto plaća i poboljšanja pouzdanja potrošača očekujemo da će i do kraja ove godine realan promet u trgovini na malo rasti.

Od srpnja 2013.godine na razini EU realni promet trgovine na malo bilježi trend godišnjeg rasta. Prema podacima Eurostata, visokim rastom realnog prometa trgovine na malo u kolovozu ove godine ističu se Irska (7,9%) i Litva (7,4%). Ovaj pozitivan trend kretanja trgovine na malo, koji je prisutan u Hrvatskoj i u većini članica EU (jedino je Malta u kolovozu ove godine ostvarila blagi pad) većinom je rezultat pozitivnih gospodarskih kretanja, koja su praćena rastom plaća i povoljnim monetarnim kretanjima (povijesno niske kamatne stope) koje pozitivno utječu na potrošnju kućanstva te rast prometa trgovine na malo.