Objavljeno: 11. 10. 2018. , Ažurirano: 09. 06. 2021.


Rast hrvatskog gospodarstva se u posljednjih par godina dinamizirao pod utjecajem pozitivnih reformskih mjera i povoljnih vanjskih uvjeta. Pritom se uz oporavak domaće potražnje bilježe i dobri trendovi u kretanju izvoza roba i usluga nužni za ostvarivanje dugoročno održivog rasta...

U brošuri Hrvatska vaš poslovni partner pronađite informacije o najnovijim gospodarskim trendovima te o strukturi stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Izvor: HGK